İçeriğe geç

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası, ortakların paylaştığı bir mülkiyetteki paylarının sonlandırılması veya bölünmesi amacıyla açılan bir hukuki süreçtir. Bu tür davalar, paydaşların arasındaki anlaşmazlıkları çözmek veya ortaklığı sonlandırmak için kullanılır. Ortaklığın giderilmesi davası, iki ana yöntemle gerçekleştirilebilir:

Aynen Taksim Suretiyle İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi):

Bu yöntemde, ortakların paylarına bölünmesi mümkün olan taşınır veya taşınmaz mal aynen bölünerek her bir ortağın kendi payını alması sağlanır. Örneğin, bir arsa ikiye bölünerek her ortak kendi payını alır.

Satış Suretiyle İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi):

Bu yöntemde, taşınır veya taşınmaz mal icra yoluyla satılır ve elde edilen gelir, ortaklar arasında paylaştırılır. Bu yöntem, malın aynen bölünmesinin mümkün olmadığı veya pratik olmadığı durumlarda tercih edilir.

Ortaklığın giderilmesi davası, tüm paydaşlar için aynı sonuçları doğuran bir dava türüdür. Ancak bu dava süreci karmaşık olabilir ve hukuki ayrıntılara dikkat edilmesi gerekebilir. Bu nedenle, bir avukatın hizmetlerine başvurmak, davayı etkili bir şekilde yürütmek için önemlidir. Bu davada avukatlar, müvekkillerine ortaklığın sonlandırılması veya malın bölünmesi konusunda hukuki danışmanlık, dava açma ve takip hizmetleri sunarlar.

Ortaklığın giderilmesi davası nedir şartları nelerdir?

İzale – i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası, taşınır ya da taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişinin mülkiyet hakkını haiz olması halinde, mülkiyet hakkına sahip kişilerin söz konusu malın paylaşımında çekişmeye düşmesi sonucunda, paydaşlardan herhangi birinin malın paylaştırılmasını talep ettiği davadır.

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne olur?

Ortaklığın giderilmesi davası, diğer bir adıyla izale-i şüyu davasıdır. Paylı veyahut elbirliği mülkiyet ile hakimiyet kurulan taşınır ya da taşınmaz mal üzerindeki paydaşlığın sona ermesini sağlamaktadır. Ortaklığın giderilmesi davasında, taraflar paydaşların tamamıdır.

Ortaklığın giderilmesi davası nasıl reddedilir?

İzalei Şuyu Davasında Bazı Bozma Nedenleri

Ortaklığın giderilmesi davası malikler tarafından yalnızca aynen taksim talepli olarak açılmışsa mahkemenin vereceği iki türlü karar vardır. Ya aynen paylaştırma kabul edilir yahut aynen taksim mümkün değilse dava reddedilir.