Makalelerimiz

Nafaka Kaldırılması 2023

Nafaka Kaldırılması 2023

Nafaka Davası

Nafaka, en çok bilinen tanımıyla boşanma davası sürerken ya da boşanma davası sona erdikten sonra maddi zorluğa düşecek olan kişiye geçici veya sürekli olarak bağlanan parayı ifade eder. Türk Medeni Kanununda 4 çeşit nafaka düzenlenmiştir.

-Tedbir Nafakası: Eş ya da çocuklar için dava sonuna kadar tedbiren hükmedilen nafakadır.

-Yoksulluk Nafakası: Boşanmadan sonra daha az kusurlu ya da eşit kusurlu olan ve yoksulluğa düşecek olan eş lehine hükmedilen nafakadır.

-İştirak Nafakası: Boşanma davası sonunda çocuğun velayetine sahip olmayan tarafın, çocuğun bakımıyla ilgilenen tarafa ödediği nafakadır.

-Yardım Nafakası: Boşanma davası ile ilgisi olmayan ve yoksulluğa düşecek altsoy, üstsoy ve kardeşler lehine hükmedilen nafaka türüdür.

NAFAKA DAVASI NASIL AÇILIR?

Nafaka, boşanma davası sırasında istenebilir. Nafaka davası açabilmek için boşanma davası açmak şart değildir. Eski eş eğer evle ilgili yükümlüklerini yerine getirmiyorsa, evlilik birliği içerisinde de nafaka için dava açılabilir. Türk Medeni Kanununun 168. maddesi gereğince; boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Davada Aile Mahkemeleri görevlidir.

Kimler Nafaka Alabilmektedir?

Boşanma süresi içerisinde ve boşanma davasının sonrasında nafaka alabilecek olan kişiler;

Düşük gelire sahip veya geliri olmayan kişiler,

İş sözleşmesinin sona erdirilmiş yani işinden kovulmuş veya işten çıkartılmış olan kişiler,

Ev hanımları,

Asgari ücret ile çalışmakta olan kişiler,

Geçici bir şekilde çalışan ve düzenli bir işi veya geliri olmayan kişiler nafaka talebinde bulunabilmektedir.

Kimler Nafaka Alamaz?

Boşanma sonrasında özellikle yoksulluk nafakası alamayacak olan kişiler;

Resmi bir şekilde evli olmasa bile fiili olarak başkası ile evli gibi yaşayan kişiler,

Belirli bir gelire sahip olan ve boşanma sonrasında yoksulluk çekmeyecek olan kişiler,

Maaşı, aylık geliri, dul aylığı, emekli maaşı, yıllık maaşı ve buna benzer düzenli bir geliri olan kişiler,

Yeterli oranda sosyal yardım alan, kira geliri olan, yurtdışından gelire sahip olan, işsizlik maaşı alan kişiler,

Mesleği olan, mesleğini icra eden ve buna bağlı olarak belirli bir kazancı olan kişiler,

Memurlar,

Bankada belirli bir miktarda parası olan ve faiz gelirine sahip olan kişiler,

Bir mesleğe veya bir yeteneğe sahip olan ancak bunu kullanmaktan bilerek imtina eden kişiler,

Kumar bağımlısı olan kişiler,

Eşi ile aynı gelire sahip olan kişiler,

Eşi yoksul olan kişiler yoksulluk nafakası alamazlar.

 

NAFAKA MİKTARI NASIL BELİRLENİR?

Nafaka Miktarı, tarafların kusuruna, sosyal ve ekonomik durumlarına ve çocukların yaşına bağlı olarak eğitim ve bakım giderlerine göre yapılacak araştırma doğrultusunda belirlenmektedir. Dava sırasında nafaka hakkında verilen hüküm kesin hüküm teşkil etmemekte daha sonra nafakanın kaldırılması davası veya nafakanın azaltılması davası açılabilmektedir.

Nafaka İndirilmesi (Azaltma) Davası

Nafaka borçlusu kişinin mevcut hayat koşullarında meydana gelebilecek olumsuz yöndeki (maaş azalması, işten ayrılma, iş değişikliğinin doğurduğu gelir düşüşü) gibi nedenler üzerinden nafakanın azaltılması davası açılması hakkı kendisine verilmektedir. Bunun için nafaka azaltma davası açması ve durumu mahkeme huzurunda kanıtlaması gerekmektedir.

Nafaka Arttırma Davası

Nafaka alan kişi nafaka miktarının yeterli olmadığı durumlarda arttırma gidilmesini talep edebilmektedir. Nafakanın arttırılması davası herhangi bir süreye tabi olmayan davalardandır. Sadece nafaka alan kişinin giderlerinin arttığı, hayat standartlarının düştüğü ya da ekonomik şartların değişmesini neden olarak göstererek davayı açabilmektedirler. Ayrıca söz konusu davayı açacak kişiler, dava esnasında yıl içerisindeki nafaka artış oranlarının belirlenmesinin talep ederek sürekli olarak dava açma zorunluluğundan da kurtulabilmektedir.

NAFAKA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Eğer boşanma davasından bağımsız olarak bir nafaka davası açılmış ise Her yargılama için hesaplanan tahmini hedef süresine göre 241 günde sonuçlanması beklenmektedir. Fakat bu süre mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.

Nafaka Kaldırılması (İptali) Davası

Mahkeme tarafından verilen nafaka ödemesi kararının kaldırılması hakkı da nafaka borçlusuna verilir. Nafaka alacaklısı tarafından nafaka ödemesini alabilmesi için söz konusu koşullara uyum oluşturmadığının belirlenmesi, nafaka borçlusunun nafaka iptali için dava açma hakkına sahip olabilmesine yol açar. Bu noktada nafaka borçlusu, nafaka alacaklısı olan eski eş tarafından belirli bir gelire sahip olunması, yeni bir işe giriş yapması, bir başka kişi ile evlilik kurması gibi pek çok etken halinde nafaka kaldırtma davası açma hakkı oluşmaktadır.

Nafaka Kaldırılması 2023

Hangi durumlarda nafaka iptal davası açılır?

-Nafakayı alan kişinin uygunsuz bir hayat yaşadığının ispat edilmesi durumunda açılacaktır. Eğer haysiyetsiz bir yaşam sürdüğü söz konusu ise bu davanın açılabilmesi mümkündür.

-Nafakayı alan kişinin yoksulluk sürecini atlatmış olması. Yani nafakayı alan kişi herhangi bir iş bulması durumunda sosyal güvence kapsamında yoksulluk sürecinden çıkarılması söz konusu olur.

-İmam nikahlı bir birliktelik yaşanması. Bu durum nikahsız bir şekilde karı koca hayatı yaşanması söz konusu ise nafaka iptal davası açılabilir.

-Yeniden bir evliliğin gerçekleştirilmesidir. Bu durumda nafakayı alan kişi resmi olarak bir evlilik yapmasında nafaka iptal davasının açılması mümkündür.

-Eşlerden birinin vefat etmesi. İster nafakayı alan ister nafakayı veren kişinin ölmesi durumunda nafaka ortadan kalkmaktadır.

Nafakanın Kaldırılması Davasını Hakim Reddedebilir mi?

Nafakanın kaldırılması davalarında; mutlaka koşullardaki değişikliğin ispatlanması ve hakimin bu konuda ikna edilmesi gerekmektedir. Mahkemede iddianızı ispatlayamamanız halinde hakim davayı esastan reddedebilir, ya da tümüyle reddetmeyerek, nafakanın hakkaniyete uygun bir miktara indirilmesine karar verebilir.

Nafakanın Kaldırılması Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Bu dava, nafaka alacaklısının ikametgahındaki aile mahkemesinde, aile mahkemesi yoksa, asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Nafaka Kaldırılması 2023

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu