Makalelerimiz

Mehil Vesikası Ne Demektir ?

Mehil Vesikası Ne Demektir ?

Tehiri icra kararı getirmek amacıyla alınan, elde edilen süreyi gösteren belge olarak ifade edilebilir. İcranın geri bırakılması istendiğinde bu belgeye ihtiyaç duyulur. Örneğin bir ilam icraya konulduğunda o ilamı bir taraf temyiz edebilir.

Mehil vesikası kim verir?

Teminat mektubunun, icra mahkemesi hakiminin uygundur onayını taşıdığını gören icra müdürü, mehil vesikası düzenleyerek borçlu vekiline verir.

Mehil vesikası ne işe yarar?

Mehil vesikası icranın geri bırakılması kararı getirmek üzere alınan süreyi gösteren belgedir. Borçlunun teminatı uygun olursa icra müdürlüğüne başvurarak icranın geri bırakılması kararını Yargıtay’dan getirmek üzere altmış günlük mehil vesikası alacaktır.

Mehil vesikası takibi durdurur mu?

İİK’nun 36. maddesine dayanılarak mehil vesikası verilmesi ve bilahare tehir-i icra kararının sunulması sadece takibi olduğu yerde durdurur, daha önce yapılmış hacizlerin kaldırılmasını sağlamaz.

İik 36 nedir?

Madde 36 – (Değişik: 2/3/2005 – 5311/5 md.) veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay’dan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.

Mehil Vesikası Ne Demektir ?

İcranin iadesi nedir?

Bir ilam hükmü icra edildikten sonra nakzedilip de aleyhinde icra yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kati bir ilamla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur denilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu