Makalelerimiz

Kumar Oynama Cezası

Kumar Oynama Cezası

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere” adlî para cezası ile cezalandırılır (TCK m.228/1). Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır (TCK m.228/2).

Kumar oynama cezası sicile işler mi?

Kabahatlerin yaptırımlarının cezalardan en temel farkı, adli değil idari nitelikte olmalarıdır. Bundan dolayı, bir kabahatten dolayı uygulanan idari yaptırım, kişinin adli sicil kaydına işlememektedir.

İlgili Makaleler

Kumar cezası ödenmezse ne olur?

İdari para cezası, devletin idari kurumları tarafından verilen para cezalarıdır.  Bu nedenle idari para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemez. İdari para cezası ödenmezse, cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir.

Kumar oynama cezası nereye ödenir?

İdari para cezası genel kural gereği mal müdürlüğüne ödenir. Kanun karmaşıklığı önlemek adına cezanın nereye ödeneceğinin ceza tebliğ kağıdında belirtilmesini zorunlu kılmıştır.

Yasadışı bahis cezası sicile işler mi?

Bahis oynatanın eylemi suç olduğu için daha ağır kabul edilmekte ve fail “hapis cezası” ile “adli para cezası” ile karşı karşıya kalmaktadır. Yani fail (suçu işleyen kişi) hem hapis cezası hem de para cezası alır ve bu durum adli sicil kaydına işlenir.

Kumar Oynamak Cezası Kabahatler Kanunu

Kabahatler Kanunu’nun Kumar başlıklı 34. maddesi şu şekildedir: ‘Kumar oynayan kişiye, yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verir.

Kumar oynamanın cezası kaç para?

Kumar oynatan ve oynayanlara 23 bin 647 TL para cezası

5326 S Kabahatler Kanunu idari para cezasi ne kadar?

Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

5326 S Kabahatler Kanunu idari para cezasi nasıl ödenir?

5326 sayılı Kanunun 5560 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında “… Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu Nedir?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu; toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla belirlenmiş ve çeşitli kabahatler olarak tanımlanmıştır. Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu ve kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu idari para cezaları nereye ödenir?

5326 Sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 5560 Sayılı Kanunla değişmeden önceki hükmünde, idari para cezasının Devlet hazinesine ödeneceği (genel bütçeye gelir kaydedileceği) ve tahsilata yetkili merciin Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinin olduğu yönünde düzenleme yer almaktaydı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu