Kira Hukuku

Kira Tespit Davası Harç ve Masraflar

İÇİNDEKİKER

Kira Tespit Davası Harç ve Masraflar

Kira Tespit Davası, Türkiye’de kiracı ve ev sahibi arasında kira bedelinin belirlenmesi veya mevcut kira bedelinin adil bir şekilde revize edilmesi amacıyla açılan hukuki bir süreçtir. Bu dava tipi, genellikle taraflar arasında kira bedeli konusunda anlaşmazlık yaşandığında ve bu anlaşmazlığın çözümlenememesi durumunda başvurulan bir yöntemdir. Kira tespit davası ile kira bedeli, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde ve hakkaniyete dayalı olarak mahkeme kararıyla belirlenir.

Kira Tespit Davası Açma Süreci

Kira tespit davasının açılması için kiracı veya ev sahibi, yetkili mahkemeye başvuruda bulunmalıdır. Başvuru sırasında, kira kontratı, varsa önceki dönemlere ait kira makbuzları ve kira bedelinin tespiti için gerekçeleri içeren bir dilekçe sunulur. Mahkeme, sunulan belgeler ve talepler doğrultusunda davanın kabul edilip edilmeyeceğine karar verir.

Kira Tespit Davasının Önemi

Kira tespit davası, kiracı haklarının korunmasında önemli bir role sahiptir. Kiracıyı aşırı kira artışlarından korurken, ev sahibinin de mülkünden adil bir gelir elde etmesini sağlar. Bu dava türü, kira bedelinin piyasa koşullarına ve mevcut ekonomik duruma uygun bir şekilde belirlenmesine olanak tanır.

Dava Süreci ve Kiracı Hakları

Dava süreci boyunca, kiracının mevcut kira sözleşmesi devam eder ve ev sahibi, dava sonuçlanıncaya kadar kiracıyı evden çıkaramaz. Bu süreç, kiracıların konut haklarının korunmasına yardımcı olur. Mahkeme, dava sonucunda kira bedelinin ne olacağını belirler ve bu karar, taraflar için bağlayıcıdır.

Sonuç

Kira tespit davası, Türkiye’deki kira ilişkilerinde yaşanan anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesini sağlayan hukuki bir mekanizmadır. Bu dava, hem kiracı haklarını koruma altına alır hem de ev sahiplerinin haklarını gözetir. Kira tespit davasını başlatmak ve yürütmek, hukuki bir süreç olduğundan, bu süreçte profesyonel hukuki yardım almak her iki taraf için de önemlidir.

Türkiye’de Kira Tespit Davası İçin Gerekli Belgeler

Kira Tespit Davası Nedir
Kira Tespit Davası Nedir

Türkiye’de Kira Tespit Davası açarken, sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve mahkemeye sunulacak delillerin eksiksiz olması için gereken bazı resmi belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler, davayı açan tarafın (kiracı veya ev sahibi) taleplerini destekler nitelikte olmalıdır. İşte Kira Tespit Davası için gerekli belgeler:

 1. Başvuru Formu: Mahkemeye yapılan başvurunun resmiyet kazanması için doldurulması gereken form. Bu form, davacının kimlik bilgileri, dava konusu, talep edilen kira bedeli gibi temel bilgileri içerir.
 2. Kira Kontratı: Mevcut kira sözleşmesinin aslı veya onaylı bir kopyası. Bu belge, kira ilişkisinin varlığını ve taraflar arasındaki anlaşmanın detaylarını gösterir.
 3. Kimlik Belgeleri: Davacı ve davalının kimlik belgelerinin (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) fotokopileri. Bu belgeler, mahkemenin tarafların kimliğini doğrulaması için gereklidir.
 4. Tapu Kaydı: Eğer dava, ev sahibi tarafından açılıyorsa, mülkün tapu kaydının bir örneği. Bu, mülkün mülkiyetinin kimde olduğunu kanıtlar.
 5. Önceki Kira Makbuzları: Kiracının daha önce ödediği kira bedellerini gösteren makbuzlar veya banka dekontları. Bu belgeler, önceki kira bedellerinin ne kadar olduğunu ve ödemelerin düzenli yapıldığını kanıtlar.
 6. Tanık Beyanları: Kira bedelinin belirlenmesinde önemli olabilecek tanık ifadeleri. Tanıklar, mülkün kullanım durumu, çevresel faktörler veya piyasa koşulları hakkında bilgi verebilir.
 7. Eksper Raporu: Gerekli görüldüğü durumlarda, mülkün piyasa değerini ve uygun kira bedelini belirlemek üzere bir eksper tarafından hazırlanan rapor. Bu rapor, mahkemenin adil bir kira bedeli belirlemesine yardımcı olur.
 8. Dilekçe: Davacının, Kira Tespit Davası açma nedenlerini ve taleplerini içeren yasal dilekçe. Bu dilekçe, davacının taleplerini ve davanın gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklar.
 9. Diğer Kanıtlar: Kiracının veya ev sahibinin, kira bedelinin belirlenmesine yardımcı olabilecek diğer her türlü kanıtı (fotoğraflar, videolar, benzer mülklerin kira bedelleri vb.).

Bu belgeler, Kira Tespit Davası sürecinde mahkemenin adil ve doğru bir karar vermesine olanak tanır. Herhangi bir belgenin eksik olması veya yanlış sunulması, davanın uzamasına veya olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Dolayısıyla, dava dosyasının hazırlanması aşamasında bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde toplanması büyük önem taşır.

Kira Tespit Davasında Harç ve Masraflar

kira bedelinin tespiti davası
kira bedelinin tespiti davası

Türkiye’de bir Kira Tespit Davası açarken karşılaşılabilecek dava harcı ve diğer masraflar, davayı açan kişi için önemli bir maliyet kalemi oluşturur. Bu masraflar, davanın türüne ve kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Aşağıda, Kira Tespit Davasında karşılaşılacak temel harçlar ve masraflar ile ilgili bilgiler ve ödeme yöntemleri hakkında bir rehber bulunmaktadır.

Dava Harcı

 • Kira Tespit Davası, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre bir değer davasıdır ve açılan davanın değeri üzerinden hesaplanan bir harç yatırılmasını gerektirir.
 • Dava değeri, talep edilen kira bedelinin bir yıllık toplamı olarak kabul edilir ve bu değer üzerinden hesaplanan dava harcı, dava açılırken yatırılmalıdır.
 • Dava harcı, her yıl devlet tarafından belirlenen oranlara göre değişiklik gösterebilir.

Masraf Listesi

 • Avukatlık Ücreti: Davayı profesyonel bir şekilde yönetmek için bir avukatla çalışmak genellikle zorunludur. Avukatlık ücretleri, avukatın tecrübesine ve davanın karmaşıklığına göre değişebilir.
 • Bilirkişi Ücreti: Davanın gerektirdiği durumlarda, mahkeme tarafından atanacak bilirkişilere ödenen ücret.
 • Tebligat Masrafları: Dava sürecinde gerçekleştirilecek tebligatlar için ödenmesi gereken masraflar.
 • Tanık Masrafları: Eğer dava sürecinde tanık dinlenmesi gerekiyorsa, tanıkların yol ve yevmiye masrafları.

Ödeme Yöntemleri

 • Dava Harçları ve Masrafları: Genellikle mahkemenin bulunduğu yerdeki vergi dairelerine veya bankalara doğrudan ödeme yaparak yatırılır.
 • Elektronik Ödeme: Bazı durumlarda, dava harçları ve masrafları e-Devlet üzerinden veya bankaların internet şubeleri aracılığıyla elektronik olarak ödenebilir.
 • Avukatlık Ücreti: Avukat ile yapılan anlaşmaya göre peşin veya dava sonrası belirlenen bir takvimde ödenebilir.

Kira Tespit Davasında karşılaşılabilecek harç ve masrafların doğru bir şekilde hesaplanması ve ödenmesi, davanın sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için önemlidir. Bu masrafların dava başlamadan önce detaylı bir şekilde hesaplanması ve bütçelendirilmesi, sürecin daha verimli yönetilmesine olanak tanır. Dava süreci ve masraflar hakkında detaylı bilgi almak için bir avukatla görüşmek faydalı olacaktır.

Kira Tespit Davası Süreci ve Süreleri

Kira Tespit Davası İhtar Şartı
Kira Tespit Davası İhtar Şartı

Türkiye’de Kira Tespit Davası süreci, davacının kira bedelinin yeniden belirlenmesi ya da mevcut kira bedelinin adil bir şekilde düzeltilmesi talebiyle mahkemeye başvurmasıyla başlar. Bu süreç, bir dizi süreç adımını içerir ve işlem süreleri, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte Kira Tespit Davası süreci ve tahmini süreleri hakkında detaylı bilgi:

Kira Tespit Davası Süreci

 1. Dava Dilekçesinin Hazırlanması ve Sunulması:
  • Davacı, avukatı aracılığıyla kira tespiti talebini içeren bir dava dilekçesi hazırlar ve ilgili mahkemeye sunar. Bu aşamada gerekli resmi belgeler ve dava harcı ödenir.
 2. Davanın Kayda Alınması ve İlk Duruşma Tarihinin Belirlenmesi:
  • Mahkeme, dava dilekçesini kayda alır ve taraflara ilk duruşma tarihi için tebligat gönderir. Bu süreç genellikle birkaç hafta sürebilir.
 3. Bilirkişi İncelemesi ve Raporun Hazırlanması:
  • Mahkeme, gerektiğinde davanın daha iyi anlaşılabilmesi için bir veya birden fazla bilirkişiyi görevlendirir. Bilirkişi, mülkü inceleyerek kira bedelinin belirlenmesine yardımcı olacak bir rapor hazırlar. Bu süreç, birkaç ay sürebilir.
 4. Duruşmalar ve Tanık Dinlenmesi:
  • Mahkeme, dava sürecinde bir veya birden fazla duruşma yapabilir. Bu duruşmalarda tarafların ve tanıkların ifadeleri alınır. Duruşmaların sayısı ve aralarındaki süre, davanın detaylarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
 5. Karar Aşaması:
  • Tüm deliller ve ifadeler değerlendirildikten sonra mahkeme, kira bedelinin ne olması gerektiğine dair bir karar verir. Mahkeme kararı, davanın son duruşmasından sonra genellikle birkaç hafta içinde açıklanır.

Kira Tespit Davası İşlem Süreleri

 • Kira Tespit Davası süreçleri, başvurudan karar aşamasına kadar genellikle 6 aydan 1 yıla kadar sürebilir. Ancak, bu süreç mahkemenin iş yüküne, davanın karmaşıklığına ve olası itirazlara bağlı olarak daha uzun veya daha kısa sürebilir.

Dava Takibi

 • Davacı ve davacının avukatı, dava sürecini mahkemenin resmi internet sitesi üzerinden veya doğrudan mahkemeye başvurarak takip edebilir.
 • Ödeme yöntemleri, duruşma tarihleri ve dava sonucu gibi önemli bilgilere erişim sağlamak için e-Devlet sistemi de kullanılabilir.

Kira Tespit Davası, adil bir kira bedelinin belirlenmesi için önemli bir hukuki mekanizmadır. Davanın başarılı bir şekilde yürütülmesi için süreçlerin doğru takip edilmesi ve gerekli tüm belgelerin zamanında sunulması önem taşır. Davanın her aşamasında profesyonel hukuki yardım almak, sürecin daha verimli ve sorunsuz ilerlemesine katkı sağlar.

Kira Tespit Davasında Avukatlık Ücretleri

Kira Tespit Davası Avukatlık Ücretleri
Kira Tespit Davası Avukatlık Ücretleri

Türkiye’de Kira Tespit Davası açarken karşılaşılacak en önemli maliyet kalemlerinden biri avukat ücretleridir. Bu ücretler, avukatın tecrübesine, davanın karmaşıklığına ve hukuki destek süresine göre değişiklik gösterebilir. Avukat ücretleri, genellikle dava öncesi danışmanlık, dava dilekçesinin hazırlanması, mahkeme sürecinde temsil ve dava sonrası işlemleri kapsar. İşte Kira Tespit Davasında avukatlık ücretleri ile ilgili bilinmesi gerekenler ve maliyet hesaplama üzerine bazı genel bilgiler:

Avukat Ücretleri Nasıl Belirlenir?

 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi: Türkiye Barolar Birliği her yıl avukatlık hizmetleri için bir asgari ücret tarifesi yayımlar. Bu tarife, avukatların talep edebileceği minimum ücreti belirler, ancak avukatlar bu tarifenin üzerinde bir ücret talep edebilir.
 • Davanın Karmaşıklığı: Kira tespit davalarının detayları ve karmaşıklığı, avukatlık ücretlerini etkileyen önemli faktörlerdendir. Davanın daha fazla araştırma, bilirkişi incelemesi veya uzun süreli mahkeme süreçleri gerektirmesi, maliyetleri artırabilir.
 • Avukatın Tecrübesi ve Uzmanlık Alanı: Tecrübeli avukatlar veya gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlar, genellikle daha yüksek ücret talep eder.

Maliyet Hesaplama

 • Sabit Ücret Anlaşması: Bazı avukatlar, dava başından itibaren belirli bir hizmet karşılığında sabit bir ücret talep edebilir. Bu ücret, genellikle dava dilekçesinin hazırlanması, mahkeme sürecinde temsil ve gerekli danışmanlık hizmetlerini kapsar.
 • Saatlik Ücret: Avukat, verdiği hizmet karşılığında saatlik bir ücret talep edebilir. Bu durumda, toplam maliyet avukatın dava üzerinde çalıştığı toplam saate bağlı olacaktır.
 • Sonuç Odaklı Ücret: Bazı avukatlar, dava sonucuna bağlı olarak bir ücret anlaşması yapabilir. Örneğin, davayı kazanma durumunda avukatlık ücretinin bir kısmının veya belirli bir yüzdesinin ödenmesi gibi.

Avukatlık Ücretlerinin Ödenmesi

 • Peşin Ödeme: Avukatlık ücretinin bir kısmı genellikle dava açılırken peşin olarak talep edilir.
 • Taksitlendirme: Müvekkil ve avukat arasında yapılan anlaşmaya göre, ücretin taksitler halinde ödenmesi mümkün olabilir.

Kira Tespit Davasında avukatlık ücretleri önemli bir maliyet kalemi olduğundan, dava sürecine başlamadan önce birden fazla avukatla görüşmek ve hizmetler ile ücretler hakkında detaylı bilgi almak önemlidir. Bu, bütçenize en uygun hukuki desteği almanıza yardımcı olacaktır.

Yargıtay Kararları Işığında Kira Tespit Davaları

Türkiye’de Kira Tespit Davalarının sonuçları ve süreçleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Yargıtay kararları, hukuki uygulamalarda önemli bir yere sahiptir. Bu kararlar, benzer davalarda mahkemeler tarafından referans alınan emsal kararlar olarak işlev görür ve hukuki yorumlar için bir temel oluşturur. Yargıtay, kira tespit davalarında çeşitli hususları değerlendirirken, kira bedelinin adil bir şekilde belirlenmesi, tarafların haklarının korunması ve mevcut hukuki prensiplere uygunluk gibi kriterleri göz önünde bulundurur.

Yargıtay Kararlarının Kira Tespit Davalarına Etkisi

 • Kira Bedelinin Belirlenmesi: Yargıtay, kira bedelinin piyasa koşullarına ve mülkün niteliklerine uygun olarak belirlenmesi gerektiğini vurgular. Bu, kira bedelinin belirlenmesinde objektif kriterlerin ve piyasa değerlerinin dikkate alınması gerektiğine işaret eder.
 • Taraflar Arasındaki Anlaşmazlıklar: Yargıtay kararları, kira sözleşmesi şartlarının ve tarafların yükümlülüklerinin yorumlanmasında önemli bir rehberdir. Bu kararlar, sözleşme hükümlerinin nasıl uygulanması gerektiği konusunda mahkemelere yol gösterir.
 • Emsal Kira Bedelleri: Benzer özelliklere sahip mülklerde uygulanan kira bedelleri, Yargıtay tarafından dikkate alınan önemli faktörlerdendir. Yargıtay, emsal kira bedellerinin adil bir kira bedelinin belirlenmesinde kullanılmasını destekler.
 • Hukuki Prosedürler ve İlkeler: Yargıtay kararları, kira tespit davalarının usulüne uygun yürütülmesi ve hukuki prosedürlerin doğru uygulanması konusunda mahkemelere yol gösterici olur. Bu kararlar, dava süreçlerinin standartlara uygun olarak işlemesini sağlar.

Emsal Kararların Önemi

 • Hukuki Belirsizliklerin Azaltılması: Yargıtay kararları, benzer davalarda mahkemelerin kararlarında tutarlılık sağlamasına yardımcı olur. Bu, hukuki belirsizliklerin azaltılmasına ve adil yargılamanın teşvik edilmesine katkıda bulunur.
 • Hak Arama Yollarının Netleştirilmesi: Emsal kararlar, davacıların ve davalıların haklarını nasıl arayabilecekleri konusunda bir rehber görevi görür. Bu, tarafların hukuki süreçler hakkında daha bilinçli kararlar almasını sağlar.

Sonuç

Yargıtay kararları, Türkiye’de Kira Tespit Davalarına ilişkin hukuki uygulamaları şekillendiren temel bir unsurdur. Bu kararlar, dava süreçlerinin adil ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hukuki prosedürlerin ve ilkelerin doğru uygulanmasında mahkemelere rehberlik eder. Davacılar ve davalılar için, benzer davalarda alınan Yargıtay kararlarını incelemek ve hukuki stratejilerini bu kararlar ışığında şekillendirmek önemlidir.

Kira Tespit Davasında Sıkça Yapılan Hatalar

Kira Tespit Davası sürecinde sıklıkla karşılaşılan yaygın hatalar, davacıların ve davalıların dikkate alması gereken önemli noktaları içerir. Bu hatalar, davanın uzamasına, gereksiz masraflara veya beklenmedik sonuçlara yol açabilir. İşte Kira Tespit Davasında yapılan bazı yaygın hatalar ve bu hatalardan kaçınmak için dikkat edilmesi gerekenler:

Yeterli Belgelendirme Yapmamak

 • Yaygın Hatalar: Davayı destekleyecek yeterli belge ve kanıtın sunulmaması. Örneğin, kira kontratı, ödeme kayıtları, banka dekontları gibi belgelerin eksikliği.
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Davanın başarılı olabilmesi için gerekli tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması gerekir.

Emsal Kira Bedellerini Göz Ardı Etmek

 • Yaygın Hatalar: Benzer özelliklere sahip mülklerin kira bedellerini araştırmamak ve bu bilgileri dava dosyasına eklememek.
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Emsal kira bedelleri, mahkemenin adil bir kira bedeli belirlemesinde önemli bir faktördür. Bu bedeller, davanın güçlü bir temele sahip olmasını sağlar.

Mahkeme Süreçlerini Yanlış Anlamak

 • Yaygın Hatalar: Kira Tespit Davası süreçlerinin süresi ve gereklilikleri hakkında yanlış anlamalar. Örneğin, dava süreçlerinin çok kısa süreceği veya çok basit olacağı yönünde yanılgılar.
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Davanın süresi ve mahkeme süreçleri hakkında doğru bilgilere sahip olmak ve realist beklentiler içinde olmak önemlidir.

Profesyonel Hukuki Yardım Almamak

 • Yaygın Hatalar: Özellikle hukuki süreçlerde tecrübesiz olan kişilerin avukat yardımı almadan dava açmaya çalışmaları.
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kira Tespit Davası, karmaşık hukuki prosedürler içerebilir. Profesyonel bir avukattan hukuki destek almak, sürecin daha verimli ve başarılı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Dava Sürecinde Aktif Olmamak

 • Yaygın Hatalar: Davacı veya davalının, dava sürecinde pasif kalmaları ve gerekli evrakları zamanında sunmamaları.
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Dava sürecinde aktif olmak, gerekli belgeleri zamanında sunmak ve duruşmalara katılmak, davanın lehinize sonuçlanmasına katkı sağlar.

Kira Tespit Davasında yapılan yaygın hatalardan kaçınmak, sürecin daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesine olanak tanır. Davacıların ve davalıların, dava sürecini doğru anlamaları, gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları ve profesyonel hukuki yardım almaları büyük önem taşır.

Kira Artış Oranlarının Tespiti ve Hukuki Dayanaklar

Türkiye’de kira artışı oranlarının belirlenmesinde, hem kiracıları hem de mülk sahiplerini koruyacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, kira artışının adil ve öngörülebilir olmasını sağlamak için belirli hukuki dayanaklara sahiptir. Kira artışı oranlarının tespitinde en önemli referans noktalarından biri TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranlarıdır. İşte kira artışı oranlarının belirlenmesi ve ilgili hukuki dayanaklar hakkında bilinmesi gerekenler:

Kira Artışı Oranlarının Hesaplanması

 • Türkiye’deki kira sözleşmeleri için kira artışı oranı, genellikle TÜFE oranlarına göre belirlenir. Bu, kira artışının, ülkedeki genel fiyat artış hızına uygun olmasını sağlar.
 • TÜFE oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak yayımlanır ve kira artışı hesaplamalarında objektif bir kriter olarak kullanılır.

Hukuki Dayanaklar

 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK): TBK’nın ilgili maddeleri, kira artış oranlarının nasıl belirleneceğine dair hükümler içerir. Kanun, kira artışının, kira sözleşmesinde belirtilen oranlarda ve yöntemlerle yapılmasını öngörür. Ayrıca, kira artış oranının TÜFEnin üzerinde olamayacağını belirtir, bu da artışların makul sınırlar içinde kalmasını sağlar.
 • Gaye Senetleri Hakkında Kanun: Bu kanun, ticari gayrimenkuller için kira artışı ile ilgili özel hükümler içerir ve TÜFE bazında artışlara izin verir.
 • Yargıtay Kararları: Yargıtay, kira artışı ile ilgili çeşitli davalarda emsal teşkil edecek kararlar almıştır. Bu kararlar, kira artışı uygulamalarında hukuki bir çerçeve sunar ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları önerir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Kira sözleşmeleri, kira artışının nasıl hesaplanacağını açıkça belirtmelidir. Sözleşmede belirli bir hesaplama yöntemi belirtilmemişse, TBK hükümleri geçerlidir.
 • Kira artışı için üst limit olarak belirlenen TÜFE oranı, hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan bir mekanizmadır. Bu, ekonomik dalgalanmalarda dengenin korunmasına yardımcı olur.
 • Kira sözleşmesinde yıllık artış oranı TÜFEnin altında bir oran belirlenmişse, bu oran geçerlidir. Ancak, TÜFEnin üzerinde bir artış oranı belirlenemeyeceği unutulmamalıdır.

Kira artışı oranlarının belirlenmesi, kiracı ve mülk sahibi arasındaki ilişkilerde önemli bir unsur olup, hukuki dayanaklar bu sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Bu nedenle, kira artışı hesaplamalarında TÜFE oranları gibi objektif kriterlerin ve mevcut kanun hükümlerinin doğru bir şekilde uygulanması büyük önem taşır.

Kira Tespit Davası Kararının Uygulanması

Kira Tespit Davası kararının uygulanması, mahkemenin verdiği kararın taraflarca hayata geçirilmesi sürecidir. Bu süreç, karar uygulaması, gerekirse icra işlemleri ve takip sürecini içerir. Türkiye’de, mahkeme tarafından verilen kira tespit davası kararının uygulanmasında izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Karar Uygulaması

 • Mahkeme Kararının Alınması: Öncelikle, mahkeme tarafından verilen kira tespit davası kararının resmi bir örneğinin alınması gerekmektedir. Bu karar, kira bedelinin ne olacağını belirler.
 • Kararın Taraflara Tebliği: Karar, hem kiracıya hem de mülk sahibine tebliğ edilmelidir. Bu, kararın resmi olarak taraflara bildirilmesi ve uygulanması için gereklidir.

Icra İşlemleri

 • Kararın İcraya Konulması: Eğer karar lehine çıkan taraf (genellikle mülk sahibi), karşı tarafın (kiracı) yeni belirlenen kira bedelini ödememesi durumunda, mahkeme kararının icra yoluyla uygulanması için icra dairesine başvurabilir.
 • İcra Takibi: İcra takibi başlatıldığında, icra dairesi kiracıya bir ödeme emri gönderir. Kiracının, belirlenen süre içinde yeni kira bedelini ödemesi gerekmektedir.

Takip Süreci

 • Mahkeme Kararının Takibi: Kararın uygulanıp uygulanmadığının takibi, kararı alan taraf (genellikle mülk sahibi) tarafından yapılmalıdır. Bu süreçte, avukat aracılığıyla işlemlerin takip edilmesi tavsiye edilir.
 • Anlaşmazlıkların Çözümü: Eğer karşı taraf mahkeme kararına uymazsa, kararın icrası için yasal yollara başvurulabilir. Bu, genellikle icra dairesine başvurmayı içerir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Zamanında Hareket Etme: Mahkeme kararının alınmasından sonra, kararın uygulanması için gereken işlemlerin zamanında yapılması önemlidir.
 • Resmi Süreçlerin Takibi: Kararın icra süreci ve diğer resmi işlemler, ilgili yasal prosedürlere uygun olarak yürütülmelidir.
 • Profesyonel Yardım: Karar uygulaması ve icra işlemleri karmaşık hukuki süreçler içerebilir. Bu nedenle, sürecin etkili bir şekilde yönetilmesi için hukuk profesyonellerinden (avukat) yardım almak önemlidir.

Kira Tespit Davası kararının uygulanması, yasal bir süreçtir ve tarafların mahkeme kararına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Bu süreçte, kararın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli tüm yasal adımların doğru bir şekilde atılması büyük önem taşır.

Kira Tespit Davası İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 1. Kira Tespit Davası Nedir?

  Kira tespit davası, kiracı veya mülk sahibi tarafından açılabilecek bir dava türüdür. Bu dava, mevcut kira bedelinin piyasa koşullarına ve hukuki düzenlemelere uygun olarak yeniden belirlenmesi amacıyla açılır.

 2. Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılabilir?

  Kira tespit davası, kira sözleşmesinin süresi içinde ya da yenileme dönemlerinde, taraflar arasında kira bedeli konusunda anlaşmazlık yaşandığında açılabilir.

 3. Kira Tespit Davasında Hangi Belgeler Gerekli?

  Dava dosyasında, kira sözleşmesi, ödeme kayıtları, varsa önceki kira makbuzları, mülkün durumunu gösteren fotoğraflar ve emsal kira bedellerine dair kanıtlar bulunmalıdır.

 4. Kira Tespit Davası Süresi Ne Kadar?

  Kira tespit davasının süresi, mahkemenin iş yüküne, davanın karmaşıklığına ve delillerin incelenme süresine bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir.

 5. Kira Tespit Davası Masrafları Nelerdir?

  Dava masrafları arasında mahkeme harçları, avukatlık ücretleri, bilirkişi ücretleri ve gerekirse icra masrafları yer alır.

 6. Kira Tespit Davası Sonucu Nasıl Uygulanır?

  Mahkeme kararının alınmasının ardından, karar taraflara tebliğ edilir ve yeni kira bedeli bu karara göre uygulanmaya başlar. Karara uyulmaması halinde, icra yoluyla uygulama mümkündür.

 7. Kira Tespit Davasında Avukat Tutmanın Önemi Nedir?

  Kira tespit davası, hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren bir süreçtir. Avukat tutmak, davanın doğru şekilde yönetilmesi, gerekli belgelerin eksiksiz sunulması ve sürecin hızlandırılması açısından önemlidir.

 8. Kira Tespit Davasında Bilirkişi İncelemesi Neden Önemli?

  Bilirkişi incelemesi, davanın objektif verilere dayanarak adil bir şekilde sonuçlandırılması için gereklidir. Bilirkişi, mülkün durumunu, piyasa koşullarını ve emsal kira bedellerini değerlendirir.

 9. Kira Tespit Davası Kararı Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

  Kira tespit davası kararı, genellikle kira sözleşmesinin kalan süresi boyunca veya taraflarca belirlenen bir süre boyunca geçerlidir. Yeni bir anlaşmazlık olması durumunda, taraflar yeniden dava açabilir.

 10. Kira Artış Oranları Kira Tespit Davasıyla Nasıl Etkilenir?

  Kira tespit davası sonucunda belirlenen kira bedeli, ilerleyen dönemlerdeki kira artış oranlarının temelini oluşturur. Bu oranlar, genellikle TÜFE oranlarına göre sınırlandırılır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu