Makalelerimiz

Kat Mülkiyeti Avukatı

Kat Mülkiyeti Avukatı

Kamu mülkiyeti hukuku, devletin mülk edinme ve mülkiyet hakkını korumak için uyguladığı hukuk kurallarının bir araya geldiği alandır. Bu alan, devletin mülk edinme hakkını ve mülkiyetin nasıl korunacağını tanımlayan hukukun temel prensiplerinin yanı sıra, bu prensiplerin uygulanmasına yönelik daha spesifik kuralları da içerir. Bu kurallar, devletin mülk edinme veya mülkiyet hakkını korumasını sağlamak için kullanabileceği çeşitli yöntemleri tanımlar. Örneğin, devletin bazı mülklerin kamulaştırılması hakkını tanımlamak için kullanabileceği çeşitli kanunlar vardır.

Kamu mülkiyeti hukuku, devletin mülk edinmesi veya mülkiyet hakkını koruması için kullandığı çeşitli kanunları ve hukuk kurallarını içerir. Örneğin, devletin mülk edinmesi ve mülkiyet hakkını koruması için kullandığı kanunlar arasında kamulaştırma kanunu, mülkiyet hakkı koruma kanunu, tasarruf edilmiş arazi kanunu, ticaret kanunu ve özelleştirme kanunu bulunmaktadır. Ayrıca, devletin mülk edinmesi ve mülkiyet hakkını koruması için kullanabileceği çeşitli hukuk kuralları da vardır. Örneğin, devletin mülkiyet hakkını korumak için kullanabileceği kamu hakları, cezai yaptırımlar, mülkiyet hakkının korunmasına ilişkin hukuki tahkimler ve mülkiyet hakkını korumaya yönelik diğer hukuki önlemler bulunmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu Hangi Hukuk?

Kat mülkiyetini, arsa üzerinde inşa edilen daire, işyeri gibi bağımsız bölümlerin kendilerinde düşen arsa payları ve ortak alanlardaki ortaklık payları ile birlikte sahip oldukları mülkiyet hakkı olarak tanımlayabiliriz. Kat mülkiyeti hukuku, eşya hukukunun bir alt hukuk dalıdır.

Kat mülkiyeti kanunu, tüm ülkelerin kat mülkiyeti ile ilgili hukuklarının temelini oluşturan bir hukuk alanıdır. Kat mülkiyeti hakkının kullanılması, kat mülkiyeti sözleşmesi, kat mülkiyeti haklarının korunması ve kat mülkiyeti haklarının kullanımının sınırlamaları gibi konuları kapsar.

Kat Mülkiyeti Hangi Hallerde Sona Erer?

Kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona erer. Ana gayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde toplanmasıyla kat mülkiyeti kendiliğinden sona ermez.

Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıklarında Dava Nerede Açılır?

Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli olan mahkeme taşınmazın bulunduğu yerdeki genel görevli mahkemelerdir. Kat mülkiyeti kanunu sulh hukuk mahkemelerinin kat mülkiyeti davalarında yetkili ve görevli mahkeme olduğu konusunda hüküm içermektedir.

Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Davalar Nelerdir?

Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan davalar binada bulunan bütün kat maliklerinin borçlarından veya sorumluluklarından doğan zarar ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla açılabileceği gibi ortak giderlere karşı da kat maliklerinin birtakım sorumlulukları sebebiyle dava açılabilmektedir.

1. İnşaat Davası: Bu tür davalar, mülkiyet hakkının ihlali durumunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için açılır.

2. Mülkiyet Sınırları ile İlgili Dava: Bu tür davalar, mülkiyet sınırları üzerinde anlaşmazlıkların çözümü için açılır.

3. Bina ve Site Yönetimlerinin Devri : Bu tür davalar, mülkiyet haklarının transferi sırasında ortaya çıkan sorunların çözümü için açılır.

4. Mülkiyet Devri Davası: Bu tür davalar, mülkiyet haklarının devri sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için açılır.

5. Mülkiyet Hakkının İhlali Davası: Bu tür davalar, mülkiyet hakkının ihlali durumunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için açılır.

6. Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetinin Kurulması : Yapı kullanma izni (iskan ruhsatı), fotoğraf ve yönetim planının (verilmemiş ise) ibrazı halinde maliklerden birinin veya yöneticinin talebine istinaden kat mülkiyeti kurulur.

7, Aidat ve Site Giderlerinin Tahsil Edilmesi ve Danışmanlık Hizmeti.

8, Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi İle İlgili İşlemler.

9. Ortaklığın Giderilmesi Davası: (İzaley-i Şuyu) davası, bir taşınmaz veya taşınır malın paylı veya elbirliği mülkiyetine sahip olduğu durumlarda taşınır veya taşınmaz malın paydaşlar arasında ferdi mülkiyete dönüşmesine olanak sağlayan ve davanın tarafları için benzer sonuçlar sağlayan dava türüdür.

10. Müdahalenin Men’i Davası : El atmanın önlenmesi davası, diğer bir deyişle müdahalenin men’i davası; ayni hak sahibinin (mülkiyet, intifa, oturma vb.) bu haktan kaynaklanan yetkilerini bir haksız fiille müdahale eden kişilere karşı açtığı bir davadır.

11. Kat Maliklerine Karşı; Ortak Giderlerin Ödenmemesi Nedeniyle İcra Takibi Başlatılması.

12.Yükümlülüklerini İhlal Eden Maliklere Karşı Devir Davası Açılması.

13. Bina ve Site Yönetimleri İçin; Yönetim Planının Oluşturulması.

Kat Mülkiyeti Avukatı

Bir kat mülkiyeti avukatı, bir kiracı veya bir kat sahibi arasındaki tüm anlaşmazlıkları çözmek için görevlendirilen bir avukattır. Bir kat mülkiyeti avukatı, kiracının mülkiyet haklarının korunmasını ve kiracının kat mülkiyeti hakkında tüm konuların önündeki engelleri ortadan kaldırmak için çalışır. Bir kat mülkiyeti avukatı, kat mülkiyetiyle ilgili tüm konuların ihlali hakkında danışmanlık yapabilir. Aynı zamanda, kat mülkiyeti haklarının korunmasını sağlamak için bir kat mülkiyeti avukatı kiracı veya kat sahibi tarafından onaylanan bir kiracılık anlaşması yazabilir. Bir kat mülkiyeti avukatı, kiracının kat mülkiyeti hakkındaki şikayetlerini ve kat mülkiyeti anlaşmazlıklarını çözmek için mahkemeye başvurabilir.

Kat mülkiyeti konusu itibariyle teknik bir hukuksal alan olduğundan kanunda ayrıca düzenlenmiş bulunmaktadır ve bu duruma istinaden özel bir hukuki uzmanlık gerektirmektedir. Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak kat mülkiyeti ve irtifakı ile ilgili her türlü uyuşmazlığı, yapılan en son değişiklikler ışığında çözüme kavuşturmaktayız.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu