İçeriğe geç

İsim Değiştirme Davası

İsim Değiştirme Davası

Çocuğun İsmi Değiştirilebilir Mi

Evet, çocuğun ismi değiştirilebilir.

İsim Değiştirme Davası Ne Zaman Açılır?

İsim değiştirme davası, çocuğun velisi tarafından yazılı olarak izin alındıktan sonra, mahkemeye başvurularak açılır. İsim değiştirme davasının açılabilmesi için, çocuğun velisinin isim değiştirmek istediği sebep veya nedenleri konusunda yeterli kanıt sunması gerekir.

İsim Değiştirme Davası

İsim değiştirme davası Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

TMK Madde 27- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.

Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir. ”

Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinden de açıkça anlaşılacağı üzere isim değişikliği için:

-Mahkeme kararı yani görevli ve yetkili mahkemede isim değiştirme davası açılması

-Haklı bir sebebin varlığı,

-Mahkeme tarafından yapılacak yargılama sırasında haklı sebebin varlığının yasal delillerle ispatı gerekmektedir.

Çocuğun ismini nasıl değiştirebilirim?

Nüfus Hizmetleri Kanunun 36. maddesine göre adın değiştirilmesi için açılacak davalarda yetkili mahkeme ise davacının yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer mahkemesidir. Buna göre adının değiştirilmesini isteyen kişi ikametgâhının olduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine dava açılabilecektir.

İsim değiştirmek için yaş sınırı var mı?

18 yaş altındakiler anne-baba onayı ile mi soyadını değiştirebilir? Kural olarak anne-baba avukatlarına vekâlet verirler. Ama anne-baba icazet vermiyorsa 18 yaşını doldurmamış bir kişi tek başına dava açabilir, çünkü isim değişikliği kişiye sıkı surette bağlı haklardandır.

İsim Değiştirme Davası Avukatlık Ücreti

Yasal olarak isim nasıl değiştirilir?

Sadece kişinin kendisi veya özel yetkili vekaletname verdiği avukat tarafından açılabilir. Yaşı küçük olan kişiler için dava, velayet hakkına sahip veliler veya vekaletname verecekleri avukat tarafından açılabilir.

Dava Ne Zaman Sonuçlanır ?

Avukat ile çalışılmıyorsa isim değiştirmek için açılan dava 4-6 ay arasında sonuçlanabilmekteyken Avukat ile çalışılıyorsa bu süre ortalama 1-3 ay arasında olmaktadır.

İsim değiştirmek için avukat gerekir mi?

Sadece kişinin kendisi veya özel yetkili vekaletname verdiği avukatı tarafından açılabilir. Yaşı küçük olan kişiler için dava, velayet hakkına sahip veliler veya vekaletname verecekleri avukat tarafından açılabilir.

İsim Değişikliği Sicile İşler Mi?

İsim veya soy isim değiştirme talebinin onaylanmasının ardından, kişiler kimlik gibi gerekli evrakların güncellemesini yapabilirler. Bu durum kişilerin nüfus siciline işlenir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir