Makalelerimiz

İnsani İkamet İzni ve Yabancılar Avukatı

İnsani İkamet İzni ve Yabancılar Avukatı

İnsani İkamet İzninin Verilebileceği Haller

İnsani ikamet izni nedir konusu diğer ikamet izni türlerinin yeterliliklerini karşılayamayan kişiler tarafından özel izin olarak görülen başka bir ikamet izni türüdür. Burada şartlar genel geçer olmamakla birlikte her ne kadar başvurular kabul edilse de onaylanması için kriterler daha inisiyatife bağlı ve kendi özelindedir.

Haklarında deport yani sınırdışı etme kararı yahut Türkiye’ye giriş yasağı kararı söz konusu olduğu halde Türkiye’den çıkış yapılamadığı yahut çıkışın makul olmadığı veya mümkün olmadığı durumlarda insani ikamet izni verilebilir. İnsani nedenlerle bir şekilde Türkiye’de kalması gerekli görülen yabancı uyruklu kişilere verilen oturma izni türüne “insani ikamet izni” denmektedir. İkamet izni olmayan, fakat Türkiye’de Türk vatandaşı çocuğu olanlar, Türkiye’de tedavi görenler gibi geçerli bir nedeni olan kişilere, insani ikamet izni düzenlenebilir.

İnsani İkamet İzni Nedir Hangi Hallerde Alınabilir?

İnsani ikamet izni, beşerî sebeplerden dolayı, bir şekilde Türkiye’de kalması gereken kişiler için verilen oturma izni türüdür. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu md.46 ve devamı hükümleri ile, insani ikamet iznine dair temel düzenlemeler yer alır.

Buna göre, insani ikamet izni verilen haller ve şartlar şu şekildedir:

Çocuk söz konusuysa yüksek yararı durumu gözetilir
Türkiye’den sınır dışı edilme kararı çıkarılmış bir kişi bile olsa ya da giriş yasağı olan biriyse bile Türkiye’den ayrılmaları mümkün ya da uygun değil ise
Sınır dışı edilerek gönderileceği ülkede idam, işkence gibi insan haklarına aykırı bir muamele görecek ise
Herhangi bir ciddi sağlık problemi, ileri bir yaş ya da hamilelik nedeni ilen seyahat etmesi sorun olacak riskli kişiler
Ölümcül bir hastalık sahibi olup sınırdaşı edilerek gönderileceği ülkede tedavisinin devam edilemeyecek olması

İnsan ticareti mağduru olan kişiler
Tedavileri devam eden ve sonuçlanana kadar beklenecek psikolojik, fiziki ya da cinsel istismar mağdurları
Sınır dışı edilme kararına itiraz ederek yargıya başvuran kişiler
Onaylanmayan ikamet izni başvurusuna karşı yargı yoluna baş başvuran kişiler
Ülke yararına önemli ve acil nedenle Türkiye’de bulunması gereken kişiler
Olağanüstü hal ve durumlarda bu ikamet izni üzerinden ilerlenilmektedir. Sonuçlar her zaman aynı olmamakla birlikte değerlendirilme süresi ve kriterleri hassas olan bir ikamet türüdür.

İnsani İkamet Harcı Ne Kadar?

İkamet kartınız için idare ücreti ödemelisiniz. Bu ücret 2023 yılı için 356,00 TL’dir.

İnsani İkamet İzni İçin Nereye Başvurulur?

Kişi dilekçesini Valilik evrak kayıt birimine veya göç idaresi müdürlüklerine sunarak başvuruda bulunabilir. Olağanüstü durumlarda İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

İnsani İkamet İzni Reddedilenler Ne Yapmalı?

Yabancı kişinin ikamet izni başvurusunu ilgili makam reddederse bu reddin kendisine tebliğinden itibaren kişi 30 gün içerisinde ilgili makama itirazda bulunmalıdır. Kişi ayrıca kararın kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde iptal davası açabilir.

İnsani İkamet İzni Yurt Dışına Çıkabilir Mi?

Müdürlükçe onaylanmış İkamet İzni Müracaat Belgesi ve harç makbuzuyla birlikte yabancı 15 gün içerisinde giriş yapmak kaydıyla ülkemizden çıkış yapabilmektedir. Ancak 15 günden fazla yurt dışında kalınması halinde yabancıya ülkemize tekrar girişte vize hükümleri uygulanmaktadır.

İnsani İkamet İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

İnsani oturma izninin düzenlendiği 46. madde ile; iznin valilikler tarafından verileceği ifade edilmiş olup aynı kanunun 22. maddesinde ise izin için valilikler altında çalışan İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin başvuru mercii olduğu düzenlenmiştir. Bu izni almak isteyen kişi, doğrudan ya da yabancılar avukatı ile valilikler bünyesinde çalışma gösteren İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

İnsani İkamet İzni ve Yabancılar Avukatı
İnsani İkamet İzni ve Yabancılar Avukatı

İnsani ikamet izni, bir ülkedeki bir yabancının belirli bir süre için ikamet etmesine izin vermek için verilen bir belgedir. İnsani ikamet izni, ülkeye geçici olarak ikamet eden veya ülkede kalıcı olarak oturan yabancılara verilir. İznin amacı, belirli bir süre için yasal olarak ülkede kalmalarına izin vermek ve yabancının haklarını korumaktır. İnsani ikamet izni, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Yabancılar avukatları, insanların yabancı ülkelerdeki haklarını korumak için özel olarak yetkilendirilmiş avukatlardır. Yabancılar avukatları, insanların yabancı ülkelerdeki haklarının korunmasını sağlamak için yasal hizmetler sunar. Yabancı ülkelerde yaşayan insanların kültürel ve sosyal haklarının korunmasını sağlarlar. Ayrıca, insanların yabancı ülkelerdeki ikamet izni, vatandaşlık ve diğer yasal işlemleriyle ilgili problemlerini çözmeye yardımcı olurlar.

İnsani İkamet İzni ve Yabancılar Avukat Ücreti 2023

İnsani ikamet izni ve yabancılar avukatı ücreti, çok değişken bir durum olarak karşımıza çıkar. Ücret, yabancılar avukatının ne kadar tecrübeli ve uzman olduğuna, yabancının hangi ülkeden olduğuna, ikamet izni veya yasal işlemlerin ne kadar karmaşık olduğuna ve avukatın ne kadar zaman harcayacağına göre değişmektedir. Yabancılar avukatının ücreti, genellikle çalışmanın zorluk derecesine ve işin karmaşıklığına göre değişmektedir. Bu nedenle, insanların ücretleri konusunda en iyi şekilde bilgilendirilmesi ve avukatın ne kadar ücret alacağının net olarak konuşulması önemlidir.

İnsani İkamet İzni ve Yabancılar Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu