Makalelerimiz

İhtarnameye Cevap

İhtarnameye Cevap

İhtarnameye cevap nasıl verilir?

Tarafınıza gelen ihtarnamede bir süre belirtilmiş ise ve ihtarnamedeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsanız belirtilen süre içerisinde bu ihtarnameye cevap verme yolunu tercih edebilirsiniz. İhtarnameye cevabınız da yine noter aracılığıyla bir cevabi ihtarname göndererek olmalıdır.

İhtarname gelince ne yapılmalı?

İlgili Makaleler

Noter ihtarnameleri 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre posta memurunca tebliğ edilmelidir. Bu nedenle tebligatın yapıldığı tarihi yani postacının size getirdiği tarihi yazınız. Tercihen gelen noter ihtarnamesinin tebligat zarfı üzerine yazınız.

İhtarname süreci nedir?

Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 98. Maddesinde belirtildiği şekliyle “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.” şeklinde tanımlanabilir.

Noter ihtarname nasıl takip edilir?

Noter aracılığıyla ihtarname çektiğinizde noterden mutlaka gönderi takip numarasını almalısınız. Böylece gönderi takip numarasıyla ihtarnamenin gönderi durumunu öğrenebilirsiniz. İhtarnamenin gönderilmesinin akabinde noterden alınan tebliğ şerhi ile de ihtarnamenin muhataba ulaştığı kesinleşmiş olacaktır.

İhtarname geldikten sonra icra ne zaman gelir ?

Borçlunun ilk geciktirdiği kredi taksitinden itibaren 62 gün geçmesi ile beraber borçluya ihtarname yollanabilir. İhtarnameyi alan borçlu, ortalama olarak 30 gün içerisinde borcunu ödemez yahut banka ile anlaşma yoluna gitmezse icra takibi ile karşı karşıya kalabilir.

İhtarname masrafı talep edilebilir mi?

İhtarname masraflarını, yargılama giderlerini talep edebilirsiniz, bu talebinizi engelleyen bir durum yoktur.

Yazılı ihtar ne demek?

Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından genellikle noter kanalıyla, talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılmasına, İHTARNAME veya İHBARNAME denir.

2 ihtarname ne demek?

İhtarname, Noterlik Kanunu madde 98 ‘ de “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Noterden ihtarname ne demek ?

İhtarname “ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından (genellikle noter kanalıyla) talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılması” dır.

İşçiye ihtarname çektikten sonra ne yapılmalı?

İşçi ihtarnameyi aldıktan sonra şayet iş akdi feshedilecekse gerekli çıkış işlemeleri yapılmalı ve ödemeler ayarlanmalıdır. Şayet olay yargıya taşınacaksa durum avukata derhal haber edilmelidir.

Noter ihtarname ücretini kim öder?

İşçinin gönderdiği noter ihtarnamesinin masrafını yargılama gideri olarak haksız çıkan işveren öder. YARGITAY’A GÖRE ‘ İŞÇİ NOTER MASRAFINI HAKSIZ ÇIKAN İŞVERENDEN ALABİLİR. ‘ İşçi haklarını almak için noterden ihtarname çekmektedir.

İhtarname ne işe yarar?

İhtarname, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 98. Maddesinde“ Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.” şeklinde tanımlanır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu