Makalelerimiz

İcranın Geri Bırakılması *2023 | Tehir-i İcra Kararı

İcranın Geri Bırakılması *2023 | Tehir-i İcra Kararı

İcranın Geri Bırakılması ( Tehir-i İcra Kararı )

Tehiri icra, diğer bir tanımla icranın geri bırakılması, borçluya karşı başlatılan ilamlı icra takiplerinde borçlunun başvurabileceği oldukça önemli bir kanuni yoldur. Takip borçlusu tarafından başlatılan tehiri icra işlemlerinin borçlu lehine sonuçlanması ile alacaklının başlattığı icra takibi durur.

İlgili Makaleler

İcranın geri bırakılması kararı alabilmek için ilk şart ilama konu dava dosyasının temyizinin “İcranın Geri Bırakılması” veya diğer adıyla “Tehir-i İcra” talepli olarak temyiz edilmesidir. Eğer yerel mahkeme tarafından verilen karar bu şekilde temyiz edilmemişse icranın geri bırakılması kararı alınamaz.

İcranın geri bırakılması işlemi uygulama da İlamlı takibin açılıp borçluya tebliğ edilmesinden sonra başlayan bir prosedürdür. Bu tebliğ işleminden sonra borçlu öncelikle icraya konu dava dosyasını İcranın Geri Bırakılması talepli olarak temyiz ettiğine dair bir derkenar alacak ve bu derkenarla birlikte icra dosyasına talep açacaktır. Sonrasında İcranın Geri Bırakılması kararını Yargıtay’dan alabilmek için dosyaya teminat sunacaktır.

Tehiri icra kararı haczi kaldırır mı?

Her ne kadar şikayet tarihinde borçlu Yargıtay’ın ilgili dairesinden tehiri icraya dair karar getirememiş ise de, tehiri icra kararı alınmış olsa bile bu karar takibi olduğu yerde durdurur, karardan önce uygulanan haciz işlemlerini ortadan kaldırmaz.

İcranın geri bırakılması karara çıkmış ne demek?

Başka bir ifade ile icranın geri bırakılması, ilamlı icra takiplerinde ilk derece mahkemesi kararının borçlu tarafından istinaf veya temyiz edilmesi hâlinde teminat karşılığında üst mahkemeden alınan karar ile üst derece mahkemesindeki dosya sonuçlanana kadar icra işlemlerinin durdurulmasıdır.

Tehiri icra kararı verilmiştir ne demek?

Tehiri icra, icranın geri bırakılması için borçlunun başvurabileceği bir yoldur. Tehiri icra takip borçlusu tarafından başlatılır ve borçlu lehine sonuçlanırsa alacaklının başlattığı icra durdurulur. Tehiri icra başvurusu borçlu kişinin menfaatine olan bir düzenlemedir.

Tehiri icra ne zaman sona erer?

Mehil Vesikası borçlunun ilamlı icraya konu edilen kararı tehiri icra talepli temyiz veya istinaf ettiğini ve 3 aylık faizi ile birlikte dosya borcuna ilişkin teminat yatırdığını gösterir belgedir. Ayrıca bu belgede borçluya mahkemeden tehiri icra kararı getirmesi için süre verilmektedir. Bu süre 90(doksan) gündür.

İcra geri bırakılınca ne olur?

İcranın geri bırakılması ile borçlu alacaklının ilama dayalı icra takibinde alacağı tahsil etmesine engel olarak kendisine zaman da kazandırmış olur.
Tehiri icra kararına karşı ne yapılır?

Tehir-i İcra Prosedürü

Mahkeme tarafından verilen hüküm, borçlu tarafından icranın geri bırakılması talepli olarak istinaf veya temyiz edilir.

Tehiri İcra Ne Demektir?

İlk derece mahkemesinin hükmü icra takibine konu edildiği zaman halihazırda istinaf veya temyiz aşamaları sürüyorsa, borçlu tarafın teminat karşılığında icra takibini yargılama sonuçlanıncaya kadar durdurmasıdır.

Tehiri İcranın Şartları Nelerdir?

İlk derece Mahkemesi kararının icra takibine konu edilmiş ve bu karara karşı da istinaf yoluna gidilmiş olması gerekir. Ayrıca icra takibine konu miktarın teminat olarak dosyaya yatırılması gerekir. Nihayetinde tehiri icra talebi sunulmuş olunmalıdır.

Tehiri icra talebinden sonra ne olur?

Tehir-i icra kararı alınan dava dosyası, Yargıtay ya da istinaf mahkemesinden dönene kadar icra işlemleri duracaktır. Uygulamada bu duruma icranın geri bırakılması denilir. Burada inceleme konusu olan müessesenin teknik adı İİK madde 33’de belirtildiği şekliyle “İcranın Geri Bırakılmasıdır.”

Tehiri icra kararı tahliyeyi durdurur mu?

Tehir-i icra kararı yalnızca tahliyeyi kapsamakla birlikte, alacaklının takipte kesinleşmiş olan kira alacağı için haciz talep etmesini engellememektedir.

İcranın geri bırakılması kararı nasıl alınır?

İcra Müdürlüğünce ”İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra)” kararı getirmek üzere 30 günlük mehil verilir. Borçlu veya vekili tarafından İcra Mahkemesine ”İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra)” kararı almak üzere başvuru yapılır. Başvuruya mehil vesikası kararı eklenir.

2023 tehiri icra kararı nasıl alınır?

İlamlı icra dosyasının borçlusu mehil vesikası aldıktan sonra takibin istinaf veya temyiz incelemesi sonuna kadar durması için icra mahkemesinden tehiri icra kararı almalıdır. Tehiri icra kararı alabilmek için bir dilekçe ile icra hukuk mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir.

İcranın Geri Bırakılması *2023 | Tehir-i İcra Kararı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu