İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

icra ve iflas kanunu
icra ve iflas kanunu

İcra İflas Hukuku alanında uzman ekibimizle, hem bireylerin hem de şirketlerin hukuki ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı çözümler sunuyoruz. Alacak tahsilatı, iflas süreçleri ve borç yapılandırması gibi zorlu konularda size rehberlik ederek hukuki süreçlerinizi kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Alanında deneyimli avukatlarımız ve uzman danışmanlarımızla, icra ve iflas hukukunun karmaşık dünyasında sizlere güvenilir bir pusula olmayı amaçlıyoruz. Hukuki süreçlerinizi en etkin şekilde yönetmek ve haklarınızı tam anlamıyla korumak için buradayız. İcra İflas Hukuku’nun getirdiği zorlukları, bizimle birlikte aşın. Güvenilir, şeffaf ve etkili hukuki desteğimizle yanınızdayız

Hizmetlerimiz

icra iflas kanunu
icra iflas kanunu

Alacak Tahsili

Tanım:

Alacak Tahsili hizmetimiz, müşterilerimizin alacaklarını hızlı ve etkin bir şekilde tahsil etmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu süreç, alacakların yasal yollardan tahsil edilmesi için gereken tüm hukuki işlemlerin profesyonelce yönetilmesini içerir.

Hizmetlerimiz:

 1. Borçlularla İletişim: Borçlularla doğrudan iletişim kurarak, alacakların ödenmesi için gerekli düzenlemeleri yaparız. Bu süreçte, müzakere ve anlaşma yollarını da kullanırız.
 2. Tahsilat Stratejilerinin Geliştirilmesi: Her bir alacak durumu için özel stratejiler geliştirerek tahsilat sürecini hızlandırırız. Bu, duruma özgü yaklaşımları ve en etkili çözüm yollarını içerir.
 3. Yasal Yollara Başvurma: Alacakların tahsili için gerekli olan yasal süreçleri başlatırız. Bu, icra takipleri, mahkeme süreçleri ve diğer yasal işlemleri kapsar.
 4. Alacak Raporlaması ve Takibi: Alacakların durumunu sürekli olarak takip eder ve müşterilerimize düzenli raporlamalar sunarız. Böylece, alacaklarının güncel durumu hakkında sürekli bilgilendirilirler.
 5. Hukuki Danışmanlık: Alacak tahsili sürecinde karşılaşılabilecek hukuki meselelerde müşterilerimize danışmanlık hizmeti veririz. Bu, alacak tahsilatıyla ilgili her türlü hukuki sorunun çözümüne yöneliktir.

İflas Yönetimi

Tanım:

İflas Yönetimi hizmetimiz, şirketlerin ve bireylerin iflas süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine odaklanır. Bu hizmet, iflasın hukuki sonuçlarının yönetimi ve borçların yapılandırılması süreçlerini kapsar.

Hizmetlerimiz:

 1. İflas Süreçlerinin Yürütülmesi: İflas durumlarında, hukuki süreçleri baştan sona yönetiyoruz. Bu, iflas davalarının açılmasından, mahkeme süreçlerinin takip edilmesine kadar geniş bir yelpazeyi içerir.
 2. Alacaklılarla Müzakereler: Alacaklılarla etkili müzakereler yürüterek, müşterilerimizin menfaatlerini korumak ve olası en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz.
 3. İflas Planlarının Hazırlanması: İflas durumunda, yeniden yapılandırma ve iflas planlarını hazırlayarak, müşterilerimizin finansal yükümlülüklerini en aza indirmelerine yardımcı oluyoruz.
 4. Hukuki Danışmanlık ve Temsil: İflas süreci boyunca müşterilerimize hukuki danışmanlık sağlıyor ve onları mahkemede temsil ediyoruz.
 5. Borç Yapılandırma ve Yeniden Yapılandırma Çözümleri: Borçların yeniden yapılandırılması ve iflasın etkilerinin azaltılması için stratejik çözümler sunuyoruz.

Konkordato Süreçleri

Tanım:

Konkordato Süreçleri hizmetimiz, finansal zorluklar yaşayan şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırarak iflastan kurtulmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bu hizmet, hukuki destek ve stratejik danışmanlık sunarak şirketlerin finansal istikrarını yeniden kazanmalarını hedefler.

Hizmetlerimiz:

 1. Konkordato Taleplerinin Hazırlanması ve Sunulması: Şirketlerin konkordato taleplerini hazırlayarak, mahkemeye sunuyoruz. Bu süreç, hukuki gerekliliklerin karşılanmasını ve talebin uygun bir şekilde sunulmasını içerir.
 2. Borç Yapılandırma Planlarının Geliştirilmesi: Şirketlerin finansal durumlarını göz önünde bulundurarak, uygulanabilir borç yapılandırma planları geliştiriyoruz. Bu planlar, şirketlerin borç yüklerini azaltmaya ve finansal sürdürülebilirliklerini artırmaya yöneliktir.
 3. Mahkeme Süreçlerinin Yönetimi: Konkordato sürecindeki tüm mahkeme işlemlerini yöneterek, müşterilerimizin hukuki süreçlerde etkin temsil edilmesini sağlıyoruz.
 4. Alacaklılarla Müzakereler ve Anlaşmalar: Alacaklılarla müzakereler yaparak, şirketlerin borç yüklerini yeniden yapılandırmaları konusunda anlaşmalar sağlıyoruz.
 5. Hukuki Danışmanlık ve Destek: Tüm konkordato süreci boyunca müşterilerimize hukuki danışmanlık ve destek sunuyoruz. Bu, sürecin her aşamasında doğru kararların alınmasını ve stratejik adımların atılmasını sağlar.

İcra Takipleri

Tanım:

İcra Takipleri hizmetimiz, alacakların yasal yollarla etkin ve hızlı bir şekilde tahsil edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu hizmet, borçların yasal çerçevede takip edilmesini ve gerektiğinde yasal işlemlerin başlatılmasını içerir.

Hizmetlerimiz:

 1. İcra Takip Dosyalarının Açılması: Alacakların tahsili için icra takip dosyalarını hazırlıyor ve ilgili icra dairelerine sunuyoruz. Bu süreç, gerekli tüm belge ve bilgilerin toplanmasını ve dosyanın usulüne uygun şekilde hazırlanmasını kapsar.
 2. İcra İşlemlerinin Takibi: İcra süreçlerinin başından sonuna kadar tüm aşamaları yakından takip ediyoruz. Bu, icra işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 3. Borçlularla Müzakereler: Borçlularla yapılan müzakerelerde, alacakların ödenmesi için en uygun koşulları belirlemeye ve anlaşmalar yapmaya çalışıyoruz.
 4. Hukuki Danışmanlık ve Destek: İcra süreçleri sırasında müşterilerimize hukuki danışmanlık ve destek sunuyoruz. Bu, hukuki süreçlerin doğru yönetilmesini ve müşterilerimizin haklarının korunmasını sağlar.
 5. Raporlama ve Güncellemeler: Müşterilerimize düzenli olarak icra süreçleri hakkında raporlar ve güncellemeler sağlıyoruz. Böylece, icra takibinin her aşamasında bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz.

Borç Yapılandırma

Tanım:

Borç Yapılandırma hizmetimiz, bireylerin ve şirketlerin mevcut borç yüklerini yeniden yapılandırarak daha yönetilebilir ve ödenebilir hale getirmek için stratejik danışmanlık sunmayı amaçlar. Bu hizmet, finansal durumun iyileştirilmesine ve borçların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Hizmetlerimiz:

 1. Borç Analizi: Müşterilerimizin mevcut borç durumlarını ayrıntılı olarak analiz ediyoruz. Bu analiz, borç yapılandırma stratejilerinin belirlenmesinde temel teşkil eder.
 2. Yapılandırma Planlarının Hazırlanması: Müşterilerimizin mali durumlarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş borç yapılandırma planları hazırlıyoruz. Bu planlar, borçların daha etkin bir şekilde yönetilmesini ve ödenmesini sağlar.
 3. Müzakereler ve Anlaşmaların Yürütülmesi: Borç verenlerle müzakereler yürüterek, müşterilerimiz için uygun anlaşmaların yapılmasına yardımcı oluyoruz. Bu, borç yükünün azaltılması ve ödeme koşullarının iyileştirilmesini amaçlar.
 4. Hukuki Danışmanlık ve Destek: Borç yapılandırma sürecinde müşterilerimize hukuki danışmanlık ve destek sunuyoruz. Bu, borçların yasal çerçevede etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.
 5. Sürekli İzleme ve Raporlama: Borç yapılandırma sürecinin her aşamasında müşterilerimize düzenli raporlar ve güncellemeler sağlıyoruz. Böylece, borç durumlarındaki değişiklikleri ve ilerlemeleri sürekli olarak takip edebiliriz.

Ekibimiz ve Uzmanlık Alanları

icra hukuk
icra hukuk

Bizimle çalışan her bir avukat ve danışman, İcra İflas Hukuku alanında derinlemesine uzmanlık ve geniş tecrübeye sahiptir. Ekibimizi tanıtırken, her bir üyenin kariyer yolculuğunu, başarılarını ve uzmanlık alanlarını sergiliyoruz

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. İcra İflas Hukuku hizmetleriniz kapsamında hangi alanlarda destek sunuyorsunuz?

 • Cevap: Firmamız, alacak tahsili, iflas yönetimi, konkordato süreçleri, icra takipleri ve borç yapılandırma dahil olmak üzere İcra İflas Hukuku’nun geniş bir yelpazesinde hizmet sunmaktadır.

2. Alacak tahsilatı süreciniz nasıl işliyor?

 • Cevap: Alacak tahsilat sürecimiz, öncelikle borçlularla iletişim kurmayı ve müzakereler yapmayı içerir. Gerektiğinde, yasal yollara başvurarak icra takibi ve mahkeme süreçlerini de yönetiriz.

3. İflas durumunda şirketler için nasıl bir destek sağlıyorsunuz?

 • Cevap: İflas durumunda, şirketlerin iflas süreçlerini yönetmek, alacaklılarla müzakereler yapmak ve iflas planlarını hazırlamak gibi hizmetler sunuyoruz.

4. Konkordato sürecinde nasıl yardımcı oluyorsunuz?

 • Cevap: Konkordato sürecinde, borçların yeniden yapılandırılması ve müzakerelerin yürütülmesi için danışmanlık sağlıyoruz. Ayrıca, konkordato taleplerinin hazırlanması ve sunulmasında da destek veriyoruz.

5. Borç yapılandırma hizmetlerinizde ne tür yaklaşımlar kullanıyorsunuz?

 • Cevap: Borç yapılandırma hizmetimiz, borç analizi ve yapılandırma planlarının hazırlanması üzerine kuruludur. Borçların ödenebilir hale getirilmesi için stratejik danışmanlık sağlıyoruz.

6. Hizmetlerinizin ücretlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

 • Cevap: Hizmetlerimizin ücretlendirilmesi, hizmetin türüne ve kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterir. Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Başa dön tuşu