Makalelerimiz

Hukukun Alt Dalları

Hukukun Alt Dalları

 

Hukuk, toplumun düzenini sağlamak, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak ve devletin işleyişini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş kurallar bütünüdür. Ancak hukuk, bu geniş kapsamı nedeniyle birçok alt dala ayrılmıştır. İşte hukukun bazı önemli alt dalları ve bu dalların temel özellikleri:

 

İlgili Makaleler

 

 1. Anayasa Hukuku: Devletin temel organlarının kuruluşunu, işleyişini ve bu organlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Aynı zamanda bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruma altına alır. Anayasa hukuku, devletin temel yapısını ve işleyişini belirleyen anayasa metnini inceler.
 2. Ceza Hukuku: Toplumun huzur ve güvenliğini korumak amacıyla oluşturulmuş kurallar bütünüdür. Bireylerin veya tüzel kişiliklerin işlediği suçları ve bu suçlara uygulanacak cezaları düzenler.
 3. Medeni Hukuk: Bireyler arasındaki özel hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku gibi alt dallara ayrılır.
 4. Ticaret Hukuku: Ticari işletmeler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku gibi konuları ele alır.
 5. Uluslararası Hukuk: Devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Hem özel uluslararası hukuk hem de kamu uluslararası hukuk olarak iki ana başlıkta incelenir.

Hukukun Alt Dalları

 

 1. İdare Hukuku: Devletin idari işlemlerini ve bu işlemlerin bireylerle olan ilişkisini düzenleyen hukuk dalıdır. İdari yargı ve idari işlemlerin denetimi bu hukuk dalının konusudur.
 2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş sözleşmeleri, işçi hakları, iş kazaları gibi konuları ele alır.
 3. Taşınmaz Hukuku: Taşınmaz malların mülkiyeti, kullanımı ve devri ile ilgili kuralları içerir. Tapu kayıtları, kadastro bilgileri gibi konular bu hukuk dalının kapsamındadır.
 4. Deniz Hukuku: Denizlerde gerçekleşen ticari faaliyetler ve deniz kazaları gibi konuları ele alan hukuk dalıdır.
 5. Hava Hukuku: Hava taşımacılığı, hava kazaları ve hava yoluyla yapılan ticari faaliyetlerle ilgili kuralları içerir.

 

Hukukun Alt Dalları

 

 1. Fikri Mülkiyet Hukuku: Marka, patent, telif hakları gibi fikri mülkiyet haklarını koruma altına alan hukuk dalıdır.
 2. Aile Hukuku: Evlilik, boşanma, nafaka, velayet gibi aile içi ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.
 3. Miras Hukuku: Bir kişinin ölümü sonrası malvarlığının nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.
 4. Vergi Hukuku: Devletin vergi toplama yetkisi ve bireylerin vergi ödeme yükümlülükleri ile ilgili kuralları içerir.
 5. Çevre Hukuku: Doğal çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile ilgili kuralları içerir.

Sonuç olarak, hukuk, toplumun düzenini sağlamak ve bireylerin haklarını korumak amacıyla birçok alt dala ayrılmıştır. Her hukuk dalı, kendi içerisinde belirli konuları ve durumları ele alır, bu da hukukun geniş ve kapsamlı bir bilim dalı olduğunu gösterir.

 

Hukukun Alt Dalları

 

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu