Makalelerimiz

Hayvan Hakları Kanunu *2023

Hayvan Hakları Kanunu *2023

Türk Hukukunda Hayvan Hakları

Cumhuriyet’in ilk yılları itibariyle hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmış olsa da yapılan ilk yasal düzenlemeler hayvancılığın geliştirilmesi ve salgın hastalıklarla mücadele gibi hayvanların haklarının korunmasından çok toplumsal refahın sağlanması amacı ile yapılmıştır.

1978 yılında Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilanı sonrasında 1980’li yıllarda Türkiye’de ilk kez hayvan haklarının korunmasına ilişkin kanun yapılması üzerine çalışmalara başlanmıştır.

1980’li yıllarda başlanan bu çalışmalar ancak 2004 yılında, Türkiye 2003 yılında “Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi”ne taraf olduktan sonra sonuç verebilmiş ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Hayvanları Koruma Kanunu

2004 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu’nda hayvanlara karşı yapılan davranışlar suç olarak değil ‘kabahat’ olarak nitelendirilmiş ve idari para cezası yaptırımına bağlanmıştır.

Ancak idari para cezası yaptırımı son zamanlarda ülkede yaşanan olaylardan da açıkça anlaşılacağı üzere, yeterli caydırıcılığa sahip olamamıştır. Bu durum kanunda eksiklikler olduğu ve yaptırımların yetersiz kaldığı gerçeğini göz önüne sermektedir.

Hayvanları Koruma Kanunu’nun birinci maddesinde yasanın amacı;

“Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.” şeklinde belirlenmiştir.

Kanunun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi ise Bakanlığa aittir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ne zaman çıktı?

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, amaçları doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri kapsar. MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 5 inci, 6 ncı, 10 uncu, 13 üncü, 15 inci, 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hayvanları Koruma Yasası var mı?

Türk hukukunda temel yasalarda hayvanları korumaya yönelik doğrudan bir hüküm yoktur. Ancak hayvanların haklarını korumaya yönelik düzenlenmiş hükümler bazı kanun veya yönetmeliklerde yer almaktadır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ise amacı ve konusu doğrudan hayvanlar olan özel bir kanundur.

Sokak hayvanlarına nasıl yardım edebiliriz?

Sokak Hayvanlarına Yardım Etmenin 10 Yolu

Öncelikle Hayvan Sahiplenin,
Sahiplendirme Ağına Yardım Edin,
Barınaktaki Hayvanların Koruyuculuğunu Üstlenin,
Yanınızda Mutlaka Mama Bulundurun,
Bulunduğunuz Bölgedeki Veterinerleri Bilin,
Yemek Artıklarını Ayırın,
ALO 153 Hattını Arayın,
Güvendiğiniz Bir Kuruma Bağış Yapın,

Hayvan hakları nelerdir?

Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan , öbür hayvanları yok edemez.

Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.

Hayvan öldürme cezası nedir?

Hayvanların da insanlar gibi hayatta kalma ve yaşama hakları vardır. Bir hayvanı hukuka aykırı olarak kasten öldüren kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Canavarca hisle veya eziyet çektirerek hayvan öldüren kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hayvan Hakları Kanunu *2023

Sokak hayvanlarını beslemenin cezası var mı?

HAYVANLARI BESLEYENLERE CEZA KESİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Soylu, besleme yapan gönüllerin de kaymakamlıklarla ve belediyelerle koordineli olarak sokak ve bölge beslemelerine devam edebileceklerini söyledi

Türkiye’de vahşi hayvan beslemek yasak mı?

Yabani hayvan satmak ya da evde beslemek hem yasal değil hem de hayvan haklarına aykırı! Ülkemizde hayvan hakları ile ilgili yaşanan tüm ihtilaflara ilişkin yaptırımlar ve diğer hukuki düzenlemeler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nca belirlenmiştir.

Köpeğe çarpmanın cezası var mı?

Kanunda, karayolunda hayvana çarpmanın cezası kaza olarak nitelendiği için yer almazken, hayvanları kasten öldüren veya ölümüne sebebiyet verenlere hayvan başına 704 TL para cezası uygulanıyor.

Sokak hayvanlarına kim bakar?

İstanbulluların; yaralı, sakat ve aç durumdaki hayvanları, 7/24, ALO 153 hattımıza bildirmeleri halinde, mobil ekipler, o noktalara yönlendirilmekte ve hayvanlara gereken müdahale sağlanmaktadır.

Sokak köpeği beslemek yasak mı?

Sokağında hayvanların olmadığı, olanları ise besleyenlerin mobinge uğradığı Türkiye’de hayvanlara yönelik 5199 sayılı yasa, sokakların hayvanlara yasak olmadığını söylüyor. Sokak hayvanlarını beslemek suç değil aksine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince bir insanlık görevidir.

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi Türkiye imzaladı mi?

Türkiye söz konusu sözleşmeyi, 18 Kasım 1999 tarihinde imzalamış, 28 Kasım 2003 tarihinde ise onaylamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu