Makalelerimiz

Giriş Yasakları Tahdit Kodları

Giriş Yasakları Tahdit Kodları

GİRİŞ YASAKLARI NELERDİR ?

Giriş Yasakları, yabancının hukuki ve fiili durumuna göre yaklaşık 100 ayrı tahdit kodundan bir veya birkaçının Yabancının Sicil Kaydına işlenmesiyle konulmuş olmaktadır.

İlgili Makaleler

GİRİŞ YASAĞI TAHDİT KODLARI

G-78 Bulaşıcı Hastalık taşıyan yabancılar,
G-87 Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler,
Ç-113 Yasadışı giriş-çıkış yapanlar
Ç-114 Haklarında adli işlem yapılan yabancılar,
Ç-115 Cezaevinden tahliye olan yabancılar,
Ç-116 Genel Ahlak ve Kamu Sağlığını tehlikeye atan yabancılar,
Ç-117 Kaçak Çalışanlar,
Ç-118 İkamet İzni İptal edilenler,

Ç-119 Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi,
Ç-120 Vize veya ikamet ihlali para cezasının ödenmemesi,
Ç-136 Seyahat masraflarını ödemeyenler,
Ç-137 Terke Davet edilen yabancılar,
K Kaçakçılıktan arananlar,
N-99 İnterpol kodu,
O-100 Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı,
N-82 İstihzan kodu,

YASAĞIN HUKUKİ SONUÇLARI

Giriş Yasağının hukuki sonucu Türkiye’ye girememektir.
Şayet Türkiye’de iken giriş yasağı kapsamına alınmışsa Sınır Dışı işlemine tabi olmaktır. Devamında İdari Gözetim Kararına muhatap olup, hemen mevcutlu olarak Gönderme Merkezine nakledilerek en az 6 ay burada tutulmaktır.

GİRİŞ YASAĞI KALDIRILABİLİR Mİ?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, giriş yasağını kendisi de bizzat kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin de verebilir.
(YUKK md 9) Bunun için dilekçe ile müracaat yapılır.

GİRİŞ YASAĞI KALDIRILABİLİR

Giriş yasağına sebebiyet veren Tahdit Kodlarının kaldırılabilmesi için idare mahkemesi yolu olduğu gibi bazı durumlarda da İDARI BAŞVURU ya da MEŞRUHATLI DAVETIYE ile de tahdit kodları kaldırılabilir.

İdare tarafından giriş yasağı kaldırılmadığı taktirde mahkemeye müracaat edilerek dava yoluyla da hem GİRİŞ YASAĞI kaldırılabilir. Hem varsa İDARİ GÖZETİM KARARI hem de SINIR DIŞI KARARI iptal edilebilir.

GİRİŞ YASAĞI KALDIRILABİLİR Sınır Dışı kararı aleyhine dava açıldığı takdirde dava sonuçlanana kadar Sınır Dışı işlemi yapılamaz.

MAHKEMEYE MÜRACAAT

Giriş Yasağına süresiz, Sınır Dışı Kararına karşı idari yargıda tebliğden itibaren 7 gün içinde iptal davası
açılması gerekirken; İdari Gözetim Kararına karşı da süresiz Sulh Ceza Mahkemesi’nde itirazda
bulunmak gerekmektedir.

G-87 TAHDİT KODU NEDİR ?

Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler Emniyet, İstihbarat ve İnterpol kaynaklı olup bazen de somut ve net bilgilerden ziyade istihzan (önyargı) içerebilen şüpheli bilgilere ve kabullere de dayanabilmektedir.

Güvenlik öncelikli kaygılarla, her ihtimale karşı tedbirli olma paradigmasıyla hareket ediliyor.

Hatta isim benzerliği nedeniyle bile aynı isimdeki birden fazla kişilerin her birisine tedbiren bu kod işlendiği bilinen bir durumdur. Bunun izalesi için ciddi zaman ve enerji isteyen hukuk mücadelesi gerekli olabilmektedir.

G-87 KODUNA İTİRAZ

Mümkünse İnterpol ya da Emniyet kaynaklarına imkan dahilinde idari yoldan müracaat edilerek teferruatlı kişisel bilgi detayları paylaşımı yapılarak aydınlatıcı itiraz edilebilir. İsim benzerliği vs. maddi hata eseri olan hususlarda İlgili kurumlarla görüşülerek eldeki mücerret bilginin yeterli olmadığı tespit ettirilebilir.

G-87 KODUNUN KALDIRILMASI

Mahkemeye müracaat ederek iptal davası yoluyla İdari Yargıdan tahdit kodunun kaldırılması temin edilebilir.

G-87 kodu konulan bazı yabancılar sınır dışı edildiğinde kendi ülkelerinde de hayatları risk altına girebilmektedir.

İdamla yargılanma ve infaz söz konusu olabilmektedir. Daha önceki yıllarda Anayasa Mahkemesi’ne açılan bir davada, hakkında G-87 tahdit kodu konulan yabancı uyruklu bir kişinin sınır dışı edilmesi halinde kendi ülkesinde hayatının risk altına gireceği ve bu kişinin genel güvenlik açısından kesin bir şekilde tehlike arz etmemesi gerekçesi ile tahdit kodu iptal edilmiş, hatta bu yabancı şahıs sınır dışı da edilmemiştir.

Mahkemenin Sınır Dışı iptaline ilişkin vereceği karar kesindir.

İdare Mahkemesi Sınır Dışı Etme Kararının İptali talebini reddetmişse Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

Tahdit kodlarının büyük bir çoğunluğu İnterpol kaynaklıdır. Genel olarak siyasi olarak muhalif olanlara yaşadıkları ülkeler G-87 kodunu koymaktadır.

Tehlikeli kişi olarak algılanması ve bu şekilde muamele görmesini istedikleri hatta ve hatta kendilerine geri gönderilmesini amaçladıkları için bu kodu farklı bakış açıları ile koyabilmektedir.

Bu kod büyük listeler halinde topluca verildiği için bunun gerçekliğinin somut olgu ve olaylarla teyit edilmemiş olmasının haksız olduğu yönünde Anayasa Mahkemesi isabetli olarak kararlar vermektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu