Makalelerimiz

Geri Gönderme Kararı

Geri Gönderme Kararı: İptali İçin Ne Yapmak Gerekir?

Geri gönderme kararı, bir yabancının Türkiye’den sınır dışı edilmesine karar verilmesidir. Bu karar, valilik tarafından verilir ve idari bir işlemdir. Geri gönderme kararı, aşağıdaki durumlarda alınabilir:

 • Türkiye’ye yasadışı yollardan giren veya yasal yollardan girmeye çalışan kişiler hakkında deport kararı verilir.
 • Türkiye’de bulunduğu süre boyunca yasal olarak bulunma hakkına sahip olmayan kişiler hakkında deport kararı verilir.
 • Türkiye’de bulunduğu süre boyunca suç işleyen veya kamu düzenini veya güvenliğini tehdit eden kişiler hakkında deport kararı verilir.

Geri gönderme kararının iptali için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 1. Hukuki Danışmanlık Almak: deport kararına itiraz sürecinde hukuki destek almak önemlidir. Bu süreçte avukat desteği almak, itirazın doğru ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlar.
 2. İtiraz Başvurusu Yapmak: Geri gönderme kararına karşı idare mahkemelerinde dava açarak itiraz edilebilir. İtiraz başvurusu, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde yapılmalıdır. Bu süre genellikle 15 gündür, ancak duruma göre değişiklik gösterebilir.
 3. Gerekli Belgeleri Toplamak: İtiraz sürecinde, kişinin Türkiye’de yasal olarak bulunma hakkına sahip olduğunu, suç işlemediğini veya kamu düzenini tehdit etmediğini kanıtlayacak belgeler önemlidir. Bu belgeler arasında pasaport, oturma izni, çalışma izni, suçsuzluk belgesi gibi evraklar bulunabilir.
 4. İnsan Hakları Kuruluşlarından Destek Almak: İlgili insan hakları kuruluşları, geri gönderme kararlarına karşı destek ve rehberlik sağlayabilir. Bu kuruluşlar, hukuki süreçte rehberlik yapabilir ve gerekli olduğunda uluslararası mekanizmalara başvuruda bulunabilir.
 5. Durumun Özgünlüğünü Vurgulamak: Eğer kişinin özel durumu varsa (örneğin, sığınma talebinde bulunmuşsa veya sağlık sorunları varsa) bu durumlar itiraz sürecinde vurgulanmalıdır.

Geri Gönderme Kararı İtiraz

Geri Gönderme Kararı İtiraz
Geri Gönderme Kararı İtiraz

Geri gönderme kararına karşı itiraz edilebilir. İtiraz süresi, sınır dışı kararının tebliğinden itibaren 30 gündür. İtiraz, valilik tarafından verilen karara karşı idare mahkemesinde yapılır.

Deport kararına itiraz etmek için atılması gereken adımlar şunlardır:

 1. İtiraz Süresine Dikkat Edin: Sınır dışı kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde itiraz başvurusu yapılmalıdır. Bu süre, Türk idari hukukunun genel prensiplerine uygun olarak belirlenmiştir ve geçirilmesi durumunda itiraz hakkı kaybedilebilir.
 2. İdare Mahkemesine Başvurun: İtiraz, deport kararını veren valiliğe değil, doğrudan idare mahkemesine yapılmalıdır. Bu başvuru, yazılı olarak yapılmalı ve sınır dışı kararına karşı tüm itiraz gerekçeleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
 3. Gerekli Belgeleri Hazırlayın: İtiraz başvurusu yapılırken, deport kararını ve diğer ilgili belgeleri (pasaport, oturma izni vb.) eklemek önemlidir. Ayrıca, Türkiye’de kalma hakkınızı destekleyen veya deport kararının haksız olduğunu kanıtlayabilecek diğer belgeler de sunulmalıdır.
 4. Hukuki Destek Alın: Bu süreçte avukat yardımı almak, itirazın daha etkili olmasını sağlayabilir. Avukatlar, başvurunun doğru bir şekilde yapılması ve gerekli kanıtların sunulması konusunda rehberlik edebilir.
 5. İtiraz Gerekçelerinizi Belirtin: İtiraz başvurusunda, deport kararının neden hatalı veya haksız olduğuna dair açık ve detaylı gerekçeler sunulmalıdır. Örneğin, Türkiye’de yasal olarak bulunma hakkınız varsa veya geri gönderme kararı insan haklarına aykırıysa, bu durumlar belirtilmelidir.
 6. İnsan Hakları Kuruluşlarından Destek Alabilirsiniz: Durumunuza özgü koşullar göz önünde bulundurulduğunda, ilgili insan hakları kuruluşlarından destek ve rehberlik almak da faydalı olabilir.

Geri Gönderme Kararı İptali

Geri Gönderme Kararı İptali
Geri Gönderme Kararı İptali

Deport kararının iptali için aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

 • Deport kararının hukuka uygun olup olmadığı
 • sınır dışı kararının kişinin temel hak ve özgürlüklerine aykırı olup olmadığı
 • deport kararının kişinin menfaatlerine uygun olup olmadığı

Sınır dışı kararının iptali için dava açılabilir. Dava, idare mahkemesinde açılır ve davanın sonucunda geri gönderme kararı iptal edilebilir.

Geri Gönderme Kararı İçin Avukat

Geri gönderme kararının iptali için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak, hukuki süreç hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin avukat tutmaları, sürecin daha sağlıklı ilerlemesi açısından faydalı olacaktır.

Deport kararının iptali için avukat tutmanın zorunlu olmamasına rağmen, bu süreçte avukat desteği almanın faydaları şunlardır:

 1. Hukuki Sürecin Doğru Yönetilmesi: Avukatlar, idari hukuk süreçlerinde uzmanlaşmış olup, sınır dışı kararına itiraz etme sürecinin doğru şekilde yönetilmesini sağlarlar. Bu, sürecin daha etkili ve verimli ilerlemesine katkıda bulunur.
 2. Doğru Belgelerin ve Kanıtların Sunulması: Avukatlar, hangi belgelerin ve kanıtların itiraz sürecinde sunulması gerektiğini bilirler. Bu, itirazın başarılı olma şansını artırabilir.
 3. Yasal Hakların Korunması: Avukatlar, müvekkillerinin yasal haklarını korumak ve savunmak için eğitilmiştir. Bu, özellikle deport kararının haksız veya hukuka aykırı olduğuna inanılan durumlarda önemlidir.
 4. Süreçle İlgili Ayrıntılı Bilgi ve Danışmanlık: Avukatlar, itiraz sürecinin her aşamasında detaylı bilgi ve danışmanlık sağlayabilirler. Bu, müvekkillerin süreci daha iyi anlamalarını ve gerektiğinde bilinçli kararlar alabilmelerini sağlar.
 5. Zorlu ve Karmaşık Durumların Yönetilmesi: Eğer deport kararı karmaşık hukuki meseleleri içeriyorsa veya acil bir durum söz konusuysa, avukat desteği bu tür zorlukların üstesinden gelmede çok önemli olabilir.
 6. Dil Engellerinin Aşılması: Türkçe bilmeyen veya sınırlı düzeyde bilen kişiler için, avukatlar hem dil engelini aşmada hem de hukuki terimleri ve süreçleri açıklamada yardımcı olabilirler.

Geri Gönderme Kararı Dilekçe Örneği

Geri Gönderme Kararı Dilekçe Örneği
Geri Gönderme Kararı Dilekçe Örneği

Geri gönderme kararına karşı itiraz dilekçesinde, aşağıdaki hususlar belirtilmelidir:

 • Deport kararının tebliğ tarihi
 • Sınır dışı kararının gerekçesi
 • sınır dışı kararının iptali için ileri sürülen nedenler

Geri Gönderme Kararı Dava Açma

Geri Gönderme Kararı Dava Açma
Geri Gönderme Kararı Dava Açma

Deport kararının iptali için dava açmak isteyen kişilerin, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir:

 • Dava dilekçesi, idare mahkemesine sunulmalıdır.
 • Dava dilekçesi, hukuki gerekçeleri içermelidir.
 • Dava dilekçesi, gerekli belgeleri içermelidir.

Sonuç

Geri gönderme kararı, bir yabancının Türkiye’den sınır dışı edilmesine karar verilmesidir. Bu karar, valilik tarafından verilir ve idari bir işlemdir. deport kararına karşı itiraz edilebilir ve dava açılabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu