Makalelerimiz

Deport Kararı ve Kaldırılması 2023

Deport Kararı ve Kaldırılması 2023

2023 Deport

Yabancılar Hukuku alanında hukuki hizmetler vererek, yabancıların davalarında destek olmakta ve göçmenlik hukuku alanında çalışmalar yapmaktayız. Sınır dışı etme aslında bir tür sınır dışı etme anlamına gelir. Deport göçmenlik alanında kullanılan bir terimdir. Yabancı uyruklular, sınır dışı etme kararı ile kendi menşe veya transit ülkelerine veya üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilirler.

İlgili Makaleler

Türkiye jeopolitik önemi nedeniyle her zaman göç yolları üzerinde olmuştur. 6458 sayılı Kanun, yabancıların Türkiye’ye giriş ve çıkışları, vatansız kişiler, yabancıların Türkiye’den sınır dışı edilmesi, mülteciler ve uluslararası koruma sistemini detaylandırmaktadır. Bu bağlamda kanun, göç hukukunun birçok konusunu bir araya getirmiş ve yasal düzenleme haline getirmiştir.

Deport Kararı ve Kaldırılması

Sürgün nedir? – Sınırdışı 

Kendi ülkesinde, transit ülkesinde veya üçüncü bir ülkede sınır dışı edilen yabancıların gidişi.
Kim sınır dışı edilecek? Türkiye’ye giriş ve çıkış kurallarını ihlal edenler – Sahte veya asılsız belge kullananlar – Haklı bir sebep olmaksızın süresi içinde Türkiye’den ayrılmayanlar – Kamu güvenliğini veya tıbbi bakımı temsilen kamu düzenini tehdit edenler

Türkiye’ye giriş yasağı var mı?

(2) Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri Genel Müdürlük veya Genel Valilik tarafından yasaklanır. (3) Türkiye’ye giriş yasağının süresi 5 yıla kadardır. Ancak, kamu düzeni veya güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olması halinde, Genel Müdürlük bu süreyi on yıla kadar uzatabilir. Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri Genel Müdürlük veya Vali tarafından yasaklanır. Türkiye’ye giriş yasağının azami süresi 5 yıldır. Ancak, kamu düzeni veya güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olması halinde, Genel Müdürlük bu süreyi on yıla kadar uzatabilir.

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfusun 2021 sonu itibariyle 1 milyon 792 bin 36 olduğu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke sıralamasında Irak, 322 bin ile birinci konumda. Afganistan, 183 binle ikinci ve İran,128 binle üçüncü sırada yer alıyor.

Türkmenistan, Suriye, Almanya, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan, sırasıyla ilk 10’da bulunan diğer ülkeler.

En çok yabancı nüfus İstanbul’da

Türkiye’de en fazla yabancının ikamet ettiği şehir İstanbul. Kentte yabancı nüfus sayısı 2020’de 450 bin 854 iken 2021’de bu sayı 740 bin 954’e çıktı.
İkinci sıradaki Ankara’da 173 bin 264 yabancı nüfus bulunuyor. Üçüncü sıradaki Antalya’da bu rakam 136 bin 946.
Bursa, Samsun, Mersin, İzmir, Yalova, Konya ve Sakarya ilk 10’da yer alan iller..
Görüldüğü gibi Türkiye’nin bir çok İl ve İlçede yabancı uyruklu vatandaşlar yaşamaktalar.
Bu yabancı uyruklu vatandaşların bir çoğu resmi olarak kalıyor olsa da bir çoğu da kaçak olarak kalmakta.

Sınır dışı edilme nedenleri arasında şunlar yer alır:

Çalışma izni olmayan kişilerin yasa dışı çalıştırılması,
Ülkede ikamet statüsü olmadan kalan veya ikamet statüsü sona eren kişi
Vizesi bitmek üzere olan bir kişi ülkede kalarak vizeyi ihlal ederse,

Etik olmayan davranışlarda bulunmak (bu durum genellikle fuhuş olarak kabul edilir).
yasal haklardan yararlanmak için anlaşmalı bir evliliğe girmek;
Kanunlara, kamu düzenine ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak,
Terör örgütleriyle bağları

Yabancılar genellikle uluslararası koruma statüsü başvuruları reddedildiği veya koruma statüleri iptal edildiği için sınır dışı edilmektedir.

Sınır dışı etme gerekçelerinden herhangi birine ilişkin sınır dışı etme kararları için sınır dışı etme süresi ve sınır dışı etme prosedürlerinin seyri açısından da farklılıklar vardır. Bu nedenle, sınır dışı edilenlerin yabancı hukuka aşina bir avukata danışmaları tavsiye edilir.

Gönüllü olarak ülkeyi terk edebilirler ya da yakalanıp tehcir kamplarına götürülerek anavatanlarına geri gönderilebilirler.
İadeler, uygulanan bir kısıtlama kodu (sınır dışı etme kodu) ile gönderilecektir.

Deport Kararı ve Kaldırılması 2023

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

6458 Sayılı Kanun kapsamında göçmenlik politika ve stratejilerinin uygulanması, bu hususlar, yabancıların Türkiye’ye giriş ve kalışları, Türkiye’den ayrılma ve sınır dışı edilme, uluslararası koruma, geçici koruma, insan kaçakçılığıyla ilgili kurumlar ve Kurumlar Arasında Koordinasyonu Sağlayan Geçiş Dönemi Yönetimi, ekli mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Göçmenlik Genel Müdürlüğü’nün merkez, eyalet ve dış temsilciliklerinin olması, yabancılara uygulanan uygulamaların tutarlı ve standart olmasını sağlamaktadır.

Sınır dışı etme,ne demek?

Sınır dışı etme, sorumlu güvenlik güçleri tarafından ülkeden sınır dışı edilme anlamına gelir. Vizenizin süresi dolduysa veya yurtdışı varış noktanızda kanunları çiğnerseniz, sınır dışı edilebilirsiniz.

Türkiye’ye giriş yasağı

Giriş yasağına, Türkiye Konsolosluğu’na veya İçişleri Bakanlığı’na yasağın kaldırılması talebiyle birlikte başvuruda bulunularak itiraz edilebilir. Ayrıca, Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri Genel Müdürlük veya Vali tarafından yasaklanır. Bu yasak en fazla 5 yıl süreyle geçerlidir.

Göç yasağı nedir?

Sınır dışı etmeyle ilgili bir diğer önemli konu da giriş yasaklarıdır. Yabancıların ülkeye girişini yasaklamak, onların girişine izin vermemek demektir. Giriş yasağına tabi olan yabancılar normal şartlarda Türkiye’ye giriş yapabilmektedir ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yabancılar üzerindeki giriş yasağını kaldırmıştır ve giriş yasağı devam ettiği sürece yabancılar belirli bir süre Türkiye’ye giriş yapabilirler. mümkün. güven.

Yurt dışında bulunan ve Türkiye’ye girişleri ahlak, kamu güvenliği veya genel sağlık açılarından sakıncalı bulunan yabancı uyrukluların girişine yasak konulabilir. Ülkemizden sınır dışı edilen yabancılar Türkiye’ye giremezler.

Deport Kararı ve Kaldırılması

Sınır dışı etme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) “Yabancılar”, Kısım 2, Madde 4’ün “Sınır Dışı Etme” başlıklı 52 ve 60. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Sınır dışı edilen kişi evine dönebilir mi?

Bu idari bir işlemdir ve idari bir işlem gerektirir. Bu idari işlemlerin iptali ile ilgilenen mahkeme türü idare mahkemesidir. Sınır dışı edilen kişi, İdare Mahkemesinde iptal davası açabilir.
İki tür tahliye işlemi vardır. Birincisi, yabancının geçerli bir vizesi olabilir. Bu vize, sınır dışı etme süresi dolmadan ülkeye giriş yapmanızı sağlar. İkinci olarak, yabancılar İdare Mahkemesine şikayette bulunarak sınır dışı etme kararının iptali için başvurabilirler. Türkiye’ye giriş yasağını nasıl kaldırabilirim?

Türkiye’den çeşitli nedenlerle sınır dışı edilen yabancılar hangi koşullarda Türkiye’ye giriş yapabilir, sınır dışı edilen Türkmen vatandaşları Türkiye’ye nasıl gelebilir?

Sınır dışı etme karar prosedürü nedir? Sınır dışı etme kararları iki farklı şekilde geri alınabilir. Tahliye kararını geri almanın bir yolu dava açmaktır. Sınır dışı etme idari bir işlemdir, bu nedenle dava açıp işlemi iptal edebilirsiniz. Başka bir seçenek de geçerli bir vize almaktır. Bu vize, sınır dışı etme emrini iptal etmeden ülkeye girişe izin verir.

Bir davada sınır dışı etme kararı nasıl geri alınır?

Bir sınır dışı bildirimi veya sınır dışı bildirimi idari bir işlemdir. Bilindiği üzere idari işleme karşı iptal davası açılabilmektedir. İdari işlemlerin iptali davaları ve sınır dışı etme kararlarının iptali davaları idare mahkemelerinde açılabilir.

Sınır dışı edilecek kişi, sınır dışı etme kararının kendisine ulaşmasından itibaren yedi gün içinde sınır dışı işlemine itiraz etmelidir. Aksi takdirde, zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle, sınır dışı etme bildiriminin iptali için herhangi bir işlem yapılamaz. Sınır dışı edilme bildirimi aldıysanız, bir avukata danışmanızı öneririz. Tebligat sonrası dava için ayrılan sürenin çok kısa olması ve hukuki desteğin olmaması nedeniyle hukuki sürecin zorlu bir süreç olması nedeniyle hukuki destek, sürecin olumlu sonuçlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Deport Kararı Hangi Yabancılara Verilir?

5237 sayılı yasanın 59 uncu maddesi kapsamında Deport edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancı vatandaşlara
Terör örgütü yöneticisi, yardımcısı, destekleyicisi ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, yardımcısı ya da destekleyicisi olan yabancı vatandaşlara
Türkiye`ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan başvurularda doğru olmayan bilgi ve sahte evrak kullanan yabancı vatandaşlara

Türkiye`de bulunduğu süre boyunca geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılara
Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturan yabancılara
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen yabancılara

Oturum izinleri iptal edilen yabancılara

Oturum izni olup oturum izni süresinin sona ermesinden sonra kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni süresini on gün ve daha fazlasını aşan yabancılara
Çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen yabancılara

Türkiye`ye yasal olmayan yollarla giriş ya da Türkiye`den yasal olmayan yollarla çıkış kararlarını ihlal eden yabancılara Türkiye`de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye`ye geldiği belirlenen yabancılara ( İnat Yolcular )
Oturma izni uzatma başvuruları reddedildiği halde on gün içinde Türkiye`den çıkış yapmayan yabancılara deport kararı verilmektedir.

Deport Kaldırma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Deport kaldırma davası özünde idari işlemin iptali davası olduğundan görevli mahkeme İdare Mahkemeleri`dir. İdari gözetim kararına karşı açılacak davalarda ise görevli mahkeme Sulh Ceza Hakimliği`dir. Deport kaldırma davasında yetkili mahkeme kararı veren idarenin bulunduğu yer mahkemesidir. Başka bir deyişle, İstanbul Valiliği veya İstanbul Bölge Göçmenlik Bürosu tarafından bir karar verilirse, davanın İstanbul İdare Mahkemesi’ne götürülmesi gerekir. Yine idari gözetim kararına karşı, tutuklamanın yapıldığı yer mahkemelerinde dava açılacaktır.

Genel olarak, kısıtlama kodlarının nedenleri şunlardır:

V-69 (ikametgahı iptal edilenler),
V-71 (adres bilinmiyor),
V-70 (sahte evlilik),

V-77 (Başvuran Ahıska Türkü değil),
V-84 (10 gün içinde ikamet tezkeresi almak şartıyla yurda giriş yapanlar),
G-78 (Bulaşıcı Uzaylı),

G-87 (Genel Güvenlik Açığı),
Ç-113 (kaçak giriş çıkış),
Ç-114 (yabancı hakkında kanuni işlem yapılacak),
Ç-115 (cezaevinden çıkan yabancı),

Ç-116 (Kamu düzenini ve genel sağlığını tehlikeye atan yabancılar),
Ç-117 (Kaçak Çalışan),
Ç-118 (ikametgahı iptal edilenler),

Ç-119 (Kaçak İşçilere Verilen Cezaların Ödenmemesi),
Ç-120 (vize veya ikamet cezalarının ödenmemesi),
Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasalarını İhlal Edenler),
Ç-136 (Ödenmemiş yol masrafları),

Ç-137 (Yabancıların gitmesi istendi),
Ç-138 (koltuk yolcu),
K (kaçakçılık suçundan aranıyor),

Geri Gönderme Merkezi’nden nasıl ayrılırım?

Bir sınır dışı merkezinde idari gözetim altında bırakmak mümkündür. İdari gözetim kararlarına karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne şikayette bulunulabilir. Bu istek, yöneticiye sunulan başvuruda yapılır. Sulh Ceza Mahkemesi başvuruyu beş gün içinde karara bağlar. İdari gözetim kararı şikayeti, hukuk bilgisini gerektiren çok önemli ve yasal bir süreçtir. Bu nedenle, göçmenlik yasasına aşina bir avukatla görüşmenizi öneririz.

Sınır dışı edilen yabancılar için kim bilet alır?

Yabancıların pasaportları ve diğer belgeleri sınır dışı edilinceye kadar saklanabilir ve sınır dışı işlemleri için uçak biletleri kullanılabilir. Sınır dışı edilen yabancılar seyahat masraflarını kendileri karşılamak zorundadır. Bunun mümkün olmaması halinde eksik kısım veya giderlerin tamamı Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır. Yabancılar, masrafları karşılanmadan Türkiye’ye giremezler.

Ne zamandan beri Türkiye’ye giriş yasağı var?, Türkiye’ye giriş yasağı ne zaman bitecek?, Türkiye’ye giriş yasağı neden?, Türkiye’ye giriş yasağı nedir?

Bu soruların cevapları ve Türkiye’de sınır dışı edilme işleminin iptali için bir göçmenlik avukatı arayabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu