Makalelerimiz

Boşanma Davasında Erkeğin Hakları

Boşanma Davasında Erkeğin Hakları

Medeni Kanun esaslarına göre boşanma davalarında kadın veya erkek ayrımı yapılmaksızın boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların kusur oranları ölçüsünde sorumluluk ve yaptırımları belirlenmektedir.

Kadın ve erkek aynı haklara sahip oldukları gibi bahsedilen kusur oranlarının belirlenmesi sonunda tarafların hak ve yükümlülükleri ortaya çıkacaktır. Nafaka ödenmesi, velayet, mal paylaşımı ve tazminat konuları kusur neticesinde belirlenecektir. Bu nedenle boşanma davalarının doğru bir şekilde yürütülmesi ve uygun savunma yapılması önem arz etmektedir.

İlgili Makaleler

Boşanma davalarında en çok merak edilen konuların başında erkeğin nafaka alıp alamayacağıdır. Boşanma davalarında genellikle boşanmaya sebebiyet verilen olay veya olaylarda kusurlu taraf nafaka ödemekle yükümlü olacaktır.

Nafaka ödeme şartlarının oluşması halinde örneğin velayetin verildiği taraf çocuklar için iştirak nafakası veya eş için yardım nafakası talep edilecektir. Nafaka şartları oluşması halinde kadın veya erkek ayrımı yapılmaksızın nafakaya hak kazanan taraf belirlenen nafakayı talep edebilmektedir.

Dava sürecinde hukuki destek alınması ve İstanbul Aile Boşanma Avukatı tarafından yapılacak savunma ile tarafın kusursuzluğu ispat edilmeye çalışılmalıdır.

Erkeğin boşanma davası açması ya da kadının boşanma davası açması fark etmeksizin, dava süreçleri aynı şekilde ilerleme göstermektedir. Kanunlarımıza göre davadaki işlemler cinsiyete göre değil, davanın şekline göre ayrımlara uğrar.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse

Taraflardan birinin açmış olduğu boşanma davasını (Davacı), diğer taraf (Davalı) kabul ederse eğer, boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülerek işlem yapılabilir. Fakat davacı tarafın açmış olduğu davayı, davalı taraf kabul etmezse dava çekişmeli boşanma olarak devam eder.

Davalı tarafın boşanmak istememesi, tarafların boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında anlaşma sağlayamaması ve evlilik birliğinde geçirilen sürenin 1 yıldan az olması durumudur.

Kadının açmış olduğu boşanma davasını erkek kabul etmezse eğer, davalı taraf olarak kendisine ulaşan dava dilekçesine yanıt vermelidir.

Bu durumda davalı taraf olarak gözükecek erkek, mahkemenin vereceği süre içerisinde dava dosyasına cevap dilekçesini eklemelidir.

Cevap dilekçesi yazma ve dosyaya ekleme işlemini kendisi yapabileceği gibi, vekil ataması yapılmış avukatı varsa avukatı da işlemleri yapabilir. Cevap dilekçesinin içeriğinde; Boşanmanın kabul edilip edilmediği ve nedenleri kanuna uygun şekilde beyan edilmelidir.

Davalı tarafın mahkemeye sunacağı cevap dilekçesi, davacı tarafa da tebliğ edilecektir. Davacı taraf kendisine ulaştırılan cevap dilekçesine istinaden tekrardan cevaba cevap dilekçesi yazarak, hakkında yapılan iddialara yanıt verebilme hakkına sahiptir.

Karşılıklı birkaç kere düzenlenen dilekçeler sonrasında, mahkeme ilk dava gününü yani ön inceleme duruşması gününü belirler.

Erkeğin boşanma davası açması ya da kadının boşanma davası açması fark etmeksizin, dava süreçleri aynı şekilde ilerleme göstermektedir. Kanunlarımıza göre davadaki işlemler cinsiyete göre değil, davanın şekline göre ayrımlara uğrar.

Erkek Boşanma Davası Açarsa Kadın İstemezse

Erkeğin davacı, kadının davalı olduğu boşanma davası sürecinde kadın davayı kabul etmek istemezse, nedenleri ve haklı sebepleri dâhilinde mahkemeye bunu cevap dilekçesi ile birlikte beyan etmelidir.

Mahkemenin çekişmeli boşanma davası sürecinde belli başlı kararları verme yetkisi olmaktadır.

Müşterek çocuğun velayet hakkı, nafaka ve diğer geçici tedbirler şeklindedir. Mahkemenin kararı ve şartları dâhilinde uygulanması gereken bu etkenler, taraflar arasında yapılamayan uzlaşma konularının sonuçlandırılmasıdır.

Nafaka ve diğer verilen mali kararlar, maddi yoksunluğa düşecek olan tarafın hayatını idame ettirebilmesi için verilen kararlardandır.

Müşterek çocuğun velayet kararı ise, tamamen çocuğun faydası düşünülerek çocuğun düzeninin sağlanması için verilen bir karardır. Hâkim bu kararları verdikten sonra, tarafların yüzüne karşı bu bildirim yapılabilir veya verilen karar taraflara tebliğ edilebilir.

Mahkemenin vermiş olduğu maddi ve manevi içerikleri olan kararlara, tarafların itiraz etme hakkı da vardır.

Fakat konu hakkında itiraz edilirken dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar olmaktadır.

İtiraz işleminin başlatılabilmesi için, öncelikle itiraz dilekçesi hazırlanır ve bu dilekçe dava dosyasına eklenir.

Erkek Boşanma Davası Açarsa Kadın Nafaka Alır mı?

Nafaka, maddi yoksunluğa düşmesi muhtemel olan tarafın diğer taraftan alacağı maddi ödenektir. Nafaka ödenmesinin ve nafakanın miktarına, belli başlı incelemeleri yaptıktan sonra hâkim karar verir.

Toplumda bilinen yanlış bir bilgi de nafaka hakkındadır. Genel olarak halk arasında bilinen sadece kadının nafaka almaya hakkının olduğu görüşüdür. Fakat kanun koyucu bu durumda cinsiyet ayrımı yapmaz, taraflar arasında maddi ölçüt ayrımı yapar.

Erkeğin boşanma davasını başlatması durumunda da, kadının nafaka alma hakkı ortadan kaldırılmaz. Yani davayı açan taraf, nafaka ödemez diye bir kural olamaz.

Nafaka türleri kendi içinde birkaç ayrıma uğrar. Bunlardan biri de geçici tedbir nafakası olmaktadır. Boşanma davasının ilk etabında, hâkim maddi yoksunluğa düşecek olan taraf için bu ödemenin yapılmasına karar verir.

Geçici tedbir nafakası kural olarak boşanma veya ayrılık davasının açılmış olduğu tarihten itibaren ödenmeye başlar.

Fakat taraf olan kişi, geçici tedbir nafakası hakkından feragat eden yani vazgeçen ve daha sonra nafakaya ihtiyacı bulunduğundan geçici tedbir nafakası ödenmesini istemişse muhtaç olduğu gerçekleşmişse feragat tarihinden değil yeni istek tarihinden itibaren nafaka ödemesi almaya hak kazanır.

Boşanma Davasında Erkeğin Hakları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu