Makalelerimiz

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü ise, boşanma davasının neticelenmesi için anlaşmanın yazılı bir şekilde düzenlemesini içerir.

Anlaşmalı boşanmada gerekli olan en önemli unsur, tarafların ortak bir karar alması ve dilekçe hazırlayarak mahkemeye sunmasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü evli eşlerin anlaşmalı boşanma talep edebilmeleri için hangi konularda nasıl anlaştıklarını gösteren anlaşma tutanağıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü eşlerin özgür iradeleriyle ve talepleri doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde kanunda yazılan zorunlu hususlar yer almalıdır. Bu zorunlu hususlar; boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumudur.

Diğer anlaşmalar ise zorunlu olmayıp ihtiyaridir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerden birisinin yerleşim yerindeki veya çiftlerin son 6 ay birlikte yaşadıkları yerdeki Aile Mahkemesi’nde açılır. Aile Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri davaya bakmakla görevlidir.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Ne Kadar Evli Kalmak Gerekir?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için en az 1 sene evli kalmak gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Ne Yazılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın mali sonuçları (nafaka, tazminat, mal rejimi paylaşımı vb.) ve müşterek çocuk varsa çocukların velayetine ilişkin düzenleme yer almalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Kapsamı

Anlaşmalı boşanma kurumuna dair yasal düzenlemelerde, her yönü ile sıkı şekil ve esas şartları öngörülmüş olup, bu şartların somut olay bakımından bir arada bulunması yasal bir zorunluluktur.

Buna göre, boşanmaya ilişkin olarak oluşturulacak protokol de, belli başlı konuları içermeli ve mevzuatta aranan şartlara uygun bir şekilde tanzim edilmelidir.

Boşanma protokollerinde;

Taraflara Ait Kişisel Bilgiler: İsim, Soy İsim, T.C. Kimlik numaraları
Tarafların Yasal İkametgah Adresi
Boşanmaya ilişkin irade,
Velayet, Müşterek Çocukların Velayeti ve Şahsi Münasebet,
Nafaka,
Maddi ve Manevi Tazminat,
Kişisel Eşyaların Durumu ve Teslimi,
Mal Rejimine İlişkin Talepler,
Ortak Konutun Akıbeti,
Mutlaka belirtilmelidir.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA
DAVACI_______:…………. Adres

DAVALI_______ :…………Adres

DAVA KONUSU_: Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Anlaşmalı boşanma talep ve davası.

DAVA TARİHİ:../…/…

İZAHI :
1-Davacı (İsim) ile davalı eşi(İsim) ../../….tarihinden beri evli bulunmaktadır.
2-Ancak eşler evlendikleri günden bu güne kadar birbirine uyum sağlayamamış, müşterek hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir.
3- Davalı eş de boşanmayı kabul etmektedir. Eşler arasında ../../….tarihli bir protokol yapılarak mali sonuçları hakkında anlaşmaya varılmıştır.
Bu protokol dilekçemize ekli bulunmaktadır. Bu itibar ile Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca tarafların anlaşmalı boşanmalarını talep etmek zaruretimiz hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEK :
Davalı eş de boşanmayı kabul ettiğinden ../../….tarihli protokol de göz önünde tutularak tarafların boşanmalarına,
Duruşma gününün tarafımıza bildirilmesine dair iş bu dilekçemin kabulünü arz ve talep ederiz. …/…./2021
DAVALI DAVACI

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2

AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARİH :

DAVACI: İsim ve adres
DAVALI: isim ve adres
HÜKÜMLER :
1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.
2- NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların karşılıklı olarak Nafaka ve tazminat talebi yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak açılacak olan davalardan vazgeçmişlerdir.
3- EŞYALAR HUSUSU: Taraflar tüm ev eşyaları ve ziynet (altın, takılar) konusunda da anlaşmışlardır ve paylaşmışlardır. Karşılıklı birbirlerinden eşyalar ve takılar konusunda hiçbir talepleri yoktur.
4- MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve ücretler ile ilgili ücret talep etmeyeceklerdir. Tüm masraflar ortak pay edilecektir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup işbu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur.

DAVALI DAVACI

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu