Makalelerimiz

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır ?

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır ?

Bireysel başvuru bizzat başvurucu, kanuni temsilcisi ya da avukatı tarafından yapılabilir. Avukat veya kanuni temsilci aracılığıyla yapılan başvurularda başvurucuyu temsile yetkili olunduğuna dair mevzuata uygun belgenin başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hangi hallerde yapılır?

Anayasa Mahkemesine (AYM); Anayasa’da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Türkiye’ nin taraf olduğu ek protokollerde, güvence altına alınan hakları ihlal edilen herkes, bireysel başvuru yapabilir. Özel hukuk tüzel kişileri (dernekler, vakıflar, şirketler vb.)

Vekalet harcı 2021 ne kadar?

2021 yılında mahkeme, icra ve savcılık dosyalarına vekaletname sunarken vekaletname suret harcı ve baro pulu bedelleri dikkate alınınca toplam ödenecek rakam 21,90 ₺ olmuştur.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı hangi yıl?

Anayasa değişikliğine ilişkin 12 Eylül 2010’de yapılan halk oylaması sonucunda Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu açıldı ve bireysel başvuruya ilişkin hükümlerin yürürlük tarihi 23 Eylül 2012 olarak belirlendi.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvurulara karara bağlar mı?

Bireysel başvurular, geliş sırasına göre incelenerek karara bağlanır. Ancak Anayasa Mahkemesi, başvuruların konuları itibarıyla önemini ve aciliyetini göz önünde bulundurarak tespit ettiği kriterler çerçevesinde farklı bir inceleme sıralaması belirleyebilir.

I. BAŞVURUNUN YAPILMA BİÇİMİ

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, “bireysel başvuru formu” kullanılarak yapılmalıdır. Bireysel başvuru formu, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün ekinde bulunmakla birlikte, Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde de bir örneği bulunmaktadır.

Ayrıca, başvuru yaparken 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve İçtüzük tarafından belirtilen şartlara uyulması gerekmektedir.

BAŞVURU FORMUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Başvuru formunda yer alması gereken hususlar İçtüzük’ün 59. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre başvurucunun, dilekçesinde birtakım bilgilerin yeri almasına dikkat etmesi gerekmektedir.

-Başvurucunun T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, mesleği ve adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi.

– Başvurucunun tüzel kişi olması halinde; Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, unvanı, adresi ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, MERSİS numarasının bulunmaması hâlinde tüzel kişinin vergi numarası veya kayıtlı olduğu sicil ve numarası ile varsa telefon numaraları ve kayıtlı elektronik posta adresi.

Tüzel kişilerin nüfus cüzdanı örneği olamayacağı için böyle bir belge sunmaları da gerekmemektedir. Ancak, “tüzel kişiliği temsile yetki belgesi” dilekçeye eklenmiş olmalıdır.

– Başvurucunun;

1) Avukat vasıtasıyla yapılması hâlinde; avukatın adı, soyadı, kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası, yazışma adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi.
İçtüzük içerisinde yer almıyor olsa da, dilekçeye avukatların baro sicil numaralarının yazılması faydalı olacaktır. Zira uygulamada, UYAP sistemine giriş için avukatların baro sicil numaralarının yazılması gerekmektedir.

2) Avukat olmayan kanuni temsilci vasıtasıyla yapılması hâlinde; kanuni temsilcinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, yazışma adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi.

– Kamu gücünün ihlale neden olduğu iddia edilen işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti.
Başvurucunun bu özette kamu gücünün tanımlanabilir unsurlarını açıkça ifade etmesi yerinde olacaktır.

– Bireysel başvuru kapsamındaki güncel ve kişisel haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar.
– İhlal edildiği iddia edilen temel haklar ve bunlara ilişkin açıklamaların birbirleriyle ilişkilendirilerek ayrı ayrı yapılması.
– Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların tarih sırasına göre yazılması.

– Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih.
– Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar.
– Başvurucunun talepleri.
-Başvurucunun Mahkeme önünde devam eden bir başka başvurusu varsa numarası.
Varsa kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun gerekçeleri.

– Kısa mesaj (SMS) veya elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılmasını isteyip istemediği.
– Başvurucunun veya avukatının ya da kanuni temsilcisinin imzası.
– Varsa İçtüzük’ün 73. maddesi kapsamında maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik tedbir talebi ve bunun gerekçeleri.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu