Makalelerimiz

Aile Hukuku | Boşanma Davası İstanbul

Aile Hukuku | Boşanma Davası İstanbul

Türk aile hukuku, Türkiye’deki insanların aile ile ilgili haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen hukukun bir parçasıdır. Türk aile hukuku, Türkiye’deki aileler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve korumaya çalışan kanuni kuralları içerir. Aile hukuku, evlenme, boşanma, çocuklarla ilgili haklar, miras ve nafaka gibi konularda düzenlemeler içerir. Türkiye Anayasası ve Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenir.

Türk aile hukuku, çiftler arasındaki hukuki nizamları belirleyen çeşitli yasalar aracılığıyla uygulanır. Türk aile hukuku, aileler arasındaki hukuki ilişkileri, evlilikleri, mirası ve çocukların hukuki durumunu düzenler.

İlgili Makaleler

Aile hukuku kurallarının uygulanmasını ve aileler arasında hukuki durumların korunmasını sağlamak için kurulmuştur. Türk Aile Hukuku, çiftler arasındaki miras, evlilik, boşanma, boşanma ile ilgili maddi ve manevi tazminatlar, çocuk hakları ve çocuk bakımı gibi konuları içerir.

Boşanma Davası

Boşanma sadece iki kişi arasındaki bağın sona ermesi değildir. Boşanmanın çoğu zaman çocuklar, aile üyeleri ve arkadaşları da etkilediği unutulmamalıdır. Boşanma işlemini yürütmek için çiftler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için kanun tarafından düzenlenen bir yöntemdir.

Davanın temel amacı, boşanma işleminin çiftin en iyi çıkarlarını koruyan bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Boşanma işleminin çeşitli aşamalarını ve konularını içerir. Bu aşamalar arasında, boşanma nedenlerinin kararlaştırılması, boşanma kararının verilmesi, çocukların bakımı ve bakım bedellerinin belirlenmesi, çiftin mülklerinin paylaşımı ve boşanmanın sonraki adımları gibi konular yer alır.

Dava mahkeme tarafından kararlaştırılan bir süreçtir. Bu süreç, çiftin avukatları tarafından yönetilir ve her iki tarafın da haklarının korunmasını sağlamak için tüm konuların düzenli bir şekilde ele alınmasına yardımcı olur. Boşanma davasının başarılı bir şekilde sonuçlanması için, her iki tarafın avukatlarının boşanma davasının tüm ayrıntıları hakkında bilgili olması gerekir.

Çiftin her iki tarafının da haklarının korunması çok önemlidir. Boşanma davasının sonunda, çiftin her iki tarafının da hakları korunduğundan emin olunmalıdır. Boşanma davasının sonunda, çiftin boşanma işleminin sonraki adımları hakkında net bir bilgiye sahip olmaları önemlidir. Dava işlemi çiftin her iki tarafının da haklarının korunarak uygun bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olur.

Aile Hukuku | Boşanma Davası makale yazılırken öncelikli olarak, boşanma davasına giriş üzerinde durulmalıdır. Bireyler arasındaki evlilik ilişkisinin sona erdirilmesidir. Boşanma davasının açılması, evlilikten kaynaklanan haklara ilişkin kararların alınması anlamına da gelmektedir.

Boşanma davasının açılması için şu koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:

Anlaşmalı Boşanma davasının açılabilmesi için evlilik süresinin en az bir yıl olması gerekmektedir.

Anlaşmalı davasının açılabilmesi için her iki eşin de boşanmayı istemesi gerekmektedir.

Boşanma davasının açılabilmesi için evlilik içinde alınan kararların gerekli bütünlükte olması gerekmektedir.

Boşanma davasının açılabilmesi için her iki tarafın da çocukların bakım ve yetiştirilmesi, çocukların yaşama koşulları, eşlerin birlikte yaşamalarının güvenliği, çocukların ekonomik, ahlaki ve ruhsal gelişimi gibi hususlarda anlaşmaya varmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı davasının açılabilmesi için her iki eşin de boşanmayı istemesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma davasının açılabilmesi için her iki eşin de bir araya gelerek boşanma davasının açılmasının gerekli olup olmadığını tartışmaları gerekmektedir.

Boşanma davasının açılabilmesi için her iki eşin de boşanma davasının açılmasının mümkün olup olmadığını, davasının açılmasının karşılaşılabilecek zorlukları ve sonuçlarını öngörebilmeleri gerekmektedir.

Eşlerin evlilikten doğan haklarının veren kararların alınmasını sağlamaktadır. Bu kararlar, eşlerin evlilikten kaynaklanan haklara ilişkin konularda anlaşmalarının sağlanmasını gerektirmektedir.

Boşanma

Boşanma davasının sonuçlandırılması sırasında, eşlerin evlilikten kaynaklanan haklara ilişkin konularda uygun kararlar alınması gerekmektedir. Bu kararlar, boşanmanın karşı tarafa yönelik etkileri ve sonuçlarını öngörebilmeyi de gerektirmektedir. Boşanma davasının sonuçlandırılması sırasında, eşlerin evlilikten kaynaklanan haklara ilişkin konularda anlaşmalarının sağlanmasını da gerektirmektedir.

Aile Hukuku çerçevesinde boşanma davasının sonuçlandırılması, evlilikten kaynaklanan haklara ilişkin konularda uygun kararların alınmasını sağlamaktadır. Bu kararlar, boşanmanın karşı tarafa yönelik etkileri ve sonuçlarını öngörebilmeyi de gerektirmektedir. Boşanma davasının sonuçlandırılması sırasında, eşlerin evlilikten kaynaklanan haklara ilişkin konularda anlaşmalarının sağlanmasını da gerektirmektedir.

Boşanma davasının sonuçlandırılması sırasında, tarafların evlilikten kaynaklanan haklara ilişkin konularda uygun kararların alınması ve anlaşmaların sağlanması gerekmektedir. Bu kararlar, evlilikten kaynaklanan haklara ilişkin konularda uygun kararların alınmasını ve eşlerin boşanma davasının etkileri ve sonuçlarını öngörebilmeyi de gerektirmektedir. Aile Hukuku çerçevesinde boşanma davasının sonuçlandırılması, eşlerin evlilikten kaynaklanan haklara ilişkin konularda uygun kararların alınmasını ve anlaşmaların sağlanmasını sağlamaktadır.

2023 Boşanma Avukatı

Türkiye’de boşanma yoluyla ilgili bir avukata ihtiyacınız varsa, Türkiye’deki çeşitli avukatlar arasından seçim yapabilirsiniz. boşanma davalarında veya boşanma süreçlerinde sizin en iyisi için mücadele edecek ve sizin haklarınızı korumak için en iyi şekilde çalışacaktır.

2023 Boşanma Avukatı

Boşanma avukatları, boşanma davalarında taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve boşanma işlemlerini yürütmek için kullanılan uzman hukukçulardır. Bir boşanma avukatı, çiftlerin boşanma sürecini hızlı, verimli ve adil bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olmak için araştırma yapar, görüşmeler yapar ve sonuçta taraflara en uygun boşanma sonucunu elde etmeye çalışır.

Boşanma avukatlarının boşanma davasının her aşamasında tarafların haklarını korumalarını sağlamaları gerekir. Boşanmaya karar vermiş çiftler için, koruma talimatlarının çıkarılması, çocuk bakımına ilişkin kararların alınması ve nafaka ödenmesi gibi konularda da yardımcı olabilirler. Boşanma avukatları, çiftlerin boşanma davasının her aşamasında tarafların haklarını korumalarını sağlamaları gerekir.

BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİ 2023

Boşanma avukatı danışma ücreti genellikle dava vekaleti kapsamında davaya hazırlık olarak zorunlu olduğu için ücretsizdir. Boşanma avukatı ücreti ise avukatın danışma görüşmesinde edindiği bilgilere istinaden dosyanın ne kadar emek gerektireceğine göre değişir.

Boşanma davası avukat ücreti vekaletnamenin verilmesiyle muaccel olur. Müvekkil, avukata vekaletname vererek hukuki işlemleri başlatabilir. Avukat vekaletnamesiz iş göremez. Keza müvekkil tarafından avukata yetki verilirken avukatlık ücreti üzerinde anlaşılmış olmalıdır.

Boşanma Davası Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu’na göre boşanma avukatı ücretinin anlaşmalı boşanma davaları için 26.000 TL, çekişmeli boşanma davaları için 35.000 TL tutarında olması uygundur.

Bu rakamlar 2023 için geçerlidir. Boşanma avukatı ücreti 2023 yılı için belirlenmiştir.

C. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

Evlenmeye izin iddet müddetinin kaldırılmasına ilişki davalar ₺ 16.000,00

Nişan bozulmasından doğan davalar (Hediyelerin geri            ₺ 25.000,00 ‘den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb.)

Boşanma Davaları

a) Anlaşmalı  ₺ 26.000,00

b) Çekişmeli  ₺ 35.000,00

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli ₺ 35.000,00 ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

Nesebin reddi, Tahsisi ve Babalık davaları           ₺ 26.000,00
Nafaka davası                                                      ₺ 21.500,00
Evlat edinme davası                                             ₺ 25.500,00

Ailenin korunmasına dair 6284 Sayılı Kanun’dan doğan davalar ₺ 15.500,00

Tenfiz davası ₺ 32.000,00

Aile Hukuku | Boşanma Davası İstanbul

TBB Avukatlık Ücret Tarifesi

Gereğince aile mahkemelerinde görülen davalarda alınabilecek en az ücret 2022-2023 yılı için 9.200 TL tutarında olmalıdır. Bu meblağa %8 KDV uygulanır. Türkiye Barolar Birliği Türkiye genelinde uygulanabilecek asgari tutarı tespit etmektedir. Ancak Türkiye’de her il kendi yerel barosuna sahip olup, bu baroların yayınladığı ücret tarifeleri avukat ücretinin belirlenmesi için kılavuz görevi görür.

Buna göre;

İstanbul çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 35.000 TL;,
Ankara çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 28.690 TL;,
İzmir çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 33.000 TL;,
Antalya çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 38.000 TL tutarındadır.

Bu rakamlar üzerinden %8 KDV uygulanır. Dava harç ve masrafları bu fiyata dahil değildir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu