Hukuk Sözlüğü

Acir Nedir?

Acir Nedir? ( Kiraya Veren) Hukuki Sorumlulukları Nelerdir?

Acir Nedir?, Türkçede kiraya veren kimse anlamına gelen bir kelimedir. Hukuk dilinde mükri olarak da kullanılır.

kiraya veren
kiraya veren

Acir, kira sözleşmesinin taraflarından biridir. Bu nedenle, kira sözleşmesinin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Acir, kiracıya kiralanan taşınmaz veya eşyayı teslim etmekle, kiralanan taşınmaz veya eşyanın kiracının kullanımına uygun olmasını sağlamakla, kiralanan taşınmaz veya eşyada meydana gelen arızaları gidermekle ve kira sözleşmesinin süresi boyunca kiracıya kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

kira sözleşmesi
kira sözleşmesi

Acir ile ilgili hukuki düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu’nun 298-351. maddeleri arasında yer almaktadır. Bu maddelere göre, acir, kira sözleşmesi hükümlerine uymadığı takdirde, kiracıya karşı sorumlu tutulabilir. Kiracı, acirden kira sözleşmesinin ihlali nedeniyle tazminat talep edebilir.

Acir ile ilgili bazı hukuki sorunlar şunlardır:

mukri
mukri
  • Acir’in kiralanan taşınmaz veya eşyayı teslim etmemesinden kaynaklanan sorunlar: Acir, kira sözleşmesi ile kiracıya teslim etmek üzere taahhüt ettiği taşınmaz veya eşyayı, sözleşmenin kurulduğu tarihte kiracıya teslim etmezse, kiracı sözleşmeden dönebilir veya kira bedelini indirebilir.
  • Acir’in kiralanan taşınmaz veya eşyanın kiracının kullanımına uygun olmasını sağlamamasından kaynaklanan sorunlar: Acir, kiralanan taşınmaz veya eşyanın kiracının kullanımına uygun olmasını sağlamazsa, kiracı sözleşmeyi feshedebilir veya kira bedelini indirebilir.
  • Acir’in kiralanan taşınmaz veya eşyada meydana gelen arızaları gidermemesinden kaynaklanan sorunlar: Acir, kiralanan taşınmaz veya eşyada meydana gelen arızaları gidermezse, kiracı arızanın giderilmesini talep edebilir. Arızanın giderilmesi mümkün değilse, kiracı sözleşmeyi feshedebilir veya kira bedelini indirebilir.
  • Acir’in kira bedelini ödememesinden kaynaklanan sorunlar: Acir, kira sözleşmesi ile kiracıya kira bedelini ödemeyi kabul etmiş olmasına rağmen, kira bedelini ödemezse, kiracı acirden kira bedelini talep edebilir. Kiracı, acirden kira bedelini alamaması halinde, icra takibi başlatabilir.

Acir, kira sözleşmesi hükümlerine uymakla yükümlü bir kişidir. Bu nedenle, kiracının haklarını korumak için dikkatli davranması gerekir.

Hukuk Sözlüğü arşivleri | ASAL HUKUK

Vekillerden Gelen Sorular ve Cevapları

Acir, kira sözleşmesini ihlal ettiği takdirde hangi sorumluluklar altına girer?

Acir, kira sözleşmesini ihlal ettiği takdirde, kiracıya karşı sorumlu tutulabilir. Kiracı, acirden kira sözleşmesinin ihlali nedeniyle tazminat talep edebilir.

Acir’in kira sözleşmesini ihlal ettiği durumlarda kiracının hakları nelerdir?

Acir’in kira sözleşmesini ihlal ettiği durumlarda kiracının hakları şunlardır:

Sözleşmeden dönme hakkı: Kiracı, acirden kaynaklanan bir ihlal nedeniyle, kira sözleşmesinden dönme hakkına sahiptir. Bu durumda, kiracı kira sözleşmesini fesheder ve acirden kira bedelini geri talep edebilir.

Kira bedelini indirme hakkı: Kiracı, acirden kaynaklanan bir ihlal nedeniyle, kira bedelini indirme hakkına sahiptir. Bu durumda, kiracı kira bedelini sözleşmede belirtilen bedelden daha düşük bir bedelle ödeyebilir.

Tazminat talep etme hakkı: Kiracı, acirden kaynaklanan bir ihlal nedeniyle, tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda, kiracı acirden, kira sözleşmesinin ihlali nedeniyle uğradığı zararları tazmin etmesini talep edebilir.

Acir, kiralanan taşınmaz veya eşyayı teslim etmezse ne olur?

Acir, kira sözleşmesi ile kiracıya teslim etmek üzere taahhüt ettiği taşınmaz veya eşyayı, sözleşmenin kurulduğu tarihte kiracıya teslim etmezse, kiracı sözleşmeden dönebilir veya kira bedelini indirebilir.

Acir, kiralanan taşınmaz veya eşyanın kiracının kullanımına uygun olmasını sağlamazsa ne olur?

Acir, kiralanan taşınmaz veya eşyanın kiracının kullanımına uygun olmasını sağlamazsa, kiracı sözleşmeyi feshedebilir veya kira bedelini indirebilir.

Acir, kiralanan taşınmaz veya eşyada meydana gelen arızaları gidermezse ne olur?

Acir, kiralanan taşınmaz veya eşyada meydana gelen arızaları gidermezse, kiracı arızanın giderilmesini talep edebilir. Arızanın giderilmesi mümkün değilse, kiracı sözleşmeyi feshedebilir veya kira bedelini indirebilir.

Acir, kira bedelini ödemezse ne olur?

Acir, kira sözleşmesi ile kiracıya kira bedelini ödemeyi kabul etmiş olmasına rağmen, kira bedelini ödemezse, kiracı acirden kira bedelini talep edebilir. Kiracı, acirden kira bedelini alamaması halinde, icra takibi başlatabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu